3662-МР

Документи » Рішення міської ради » 3662-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XLІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" квітня 2010 р № 3662-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Ковпаківського району м. Суми від 24 лютого 2010 року № 991-вих. на рішення Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року №1646-МР «Про внесення доповнень у додаток до рішення сесії Сумської міської ради від 25 травня 2004 року №819-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми»

Прокурором Ковпаківського району м. Суми внесено протест 24 лютого 2010 року № 991-вих. на рішення Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року №1646-МР «Про внесення доповнень у додаток до рішення сесії Сумської міської ради від 25 травня 2004 року №819-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми». Прокурор Ковпаківського району м. Суми у протесті зазначає, що вказане рішення не відповідає вимогам статті 41 Конституції України та статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» в частині включення нежитлового приміщення по вул. Соборній, 27, площею 108,0 кв. м до переліку об’єктів комунальної власності, оскільки порушується право приватної власності мешканців зазначеного житлового будинку. Свою вимогу прокурор обґрунтовує тим, що нежитлове приміщення є підвалом багатоквартирного житлового будинку, тобто належить до допоміжних приміщень та знаходиться в спільній власності мешканців будинку. Однак, проаналізувавши норми чинного законодавства України та уважно ознайомившись з протестом прокурора Ковпаківського району м. Суми повідомляємо наступне. Частиною першою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», передбачено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно,… частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення,… рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності… Необхідно зазначити, що 23 березня 2006 року зареєстровано право власності за територіальною громадою міста Суми, про що свідчить свідоцтво про право власності на нежитлове приміщення серія ЯЯЯ №718318. Також, згідно технічного паспорту на нежитлове приміщення, виданого КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації», нежитлове приміщення площею 108,0 кв. м. належить не до допоміжних приміщень, а є нежитловим, що є самостійним об’єктом цивільно – правових відносин. Посилання прокурора на Рішення Конституційного Суду №4-рп/2004 є необґрунтованим, тому що ухвалою Конституційного Суду України від 12 травня 2004 року по справі №2-40/2004 щодо роз’яснення Рішення Конституційного Суду України від 02 березня 2004 року (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків), питання про тлумачення терміна «допоміжні приміщення» Конституційний Суд України не вирішував. Тому наведений у підпункті 1.1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України №4-рп/2004 перелік «допоміжних приміщень (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.)» не є офіційним тлумаченням терміна «допоміжні приміщення» та інших термінів, що вживаються у законах. Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. З метою врахування особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції та в межах закону може приймати статут територіальної громади міста. Згідно статті 114 Статуту територіальної громади м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2003 року №650-МР міська рада затверджує перелік об`єктів права комунальної власності міської громади міста Суми. Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. Так, нежитлове приміщення по вул. Соборній, 27 у м. Суми передано в строкове платне користування на умовах, визначених договором оренди нежитлового приміщення від 09 березня 2006 року №УКМ – 0234, за цільовим призначенням – для розміщення офісу. Рішенням Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року по справі №1-9/2009 зазначено, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. Згідно частини восьмої ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. Приймаючи рішення, на яке внесено протест прокурора Ковпаківського району, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Частиною десятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Ковпаківського району м. Суми від 24 лютого 2010 № 991-вих. на рішення Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року №1646-МР «Про внесення доповнень у додаток до рішення сесії Сумської міської ради від 25 травня 2004 року №819-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми» в частині включення нежитлового приміщення по вул. Соборній, 27, площею 108,0 кв. м. до об’єктів комунальної власності, відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Ковпаківського району м. Суми.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 14-05-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав