3661-МР

Документи » Рішення міської ради » 3661-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XLІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" квітня 2010 р № 3661-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району м. Суми від 15 лютого 2010 року № Н-25 на рішення Сумської міської ради від 24 жовтня 2007 року № 896-МР «Про включення нежитлового приміщення по вул. Кірова, 19 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2007 році»

Прокурором Зарічного району м. Суми внесено протест від 15 лютого 2010 року № Н-25 на рішення Сумської міської ради від 24 жовтня 2007 року № 896-МР «Про включення нежитлового приміщення по вул. Кірова, 19 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2007 році». Прокурор Зарічного району м. Суми у протесті зазначає, що вказане рішення не відповідає вимогам статті 41 Конституції України та статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» в частині включення нежитлового приміщення по вул. Кірова, 19, площею 101,2 кв. м до переліку об’єктів комунальної власності, оскільки порушується право приватної власності мешканців зазначеного житлового будинку. Свою вимогу прокурор обґрунтовує тим, що нежитлове приміщення є підвалом, в якому знаходиться система мережі каналізації, водопроводу та опалення житлового будинку, належить до допоміжних приміщень та знаходиться в спільній власності мешканців будинку. Однак, проаналізувавши норми чинного законодавства України та уважно ознайомившись з протестом прокурора Зарічного району повідомляємо наступне. Частиною першою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», передбачено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно,… частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення,… рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності… Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Оскільки за територіальною громадою міста Суми зареєстровано право власності на нежитлове приміщення по вул. Кірова, 19, площею 101,2 кв. м, про що свідчить Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САВ №557490, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» від 12 грудня 2007 року серія ССГ №383125, вказане нежитлове приміщення було передано в оренду приватному підприємцеві і у зв’язку з тим, що орендар належним чином виконував умови договору оренди даний об’єкт включено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. Рішенням Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року по справі № 1-9/2009 зазначено, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. Крім того, ухвалою Конституційного Суду України від 12 травня 2004 року по справі №2-40/2004 щодо роз’яснення Рішення Конституційного Суду України від 02 березня 2004 року (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків), на яке посилається прокурор Зарічного району, питання про тлумачення терміна «допоміжні приміщення» Конституційний Суд України не вирішував. Тому наведений у підпункті 1.1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України №4-рп/2004 перелік «допоміжних приміщень (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.)» не є офіційним тлумаченням терміна «допоміжні приміщення» та інших термінів, що вживаються у законах. Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. З метою врахування особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції та в межах закону може приймати статут територіальної громади міста. Згідно статті 114 Статуту територіальної громади м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2003 року №650-МР, міська рада затверджує перелік об`єктів права комунальної власності міської громади міста Суми. Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. При цьому, згідно частини восьмої вказаної статті право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. Приймаючи рішення, на яке внесено протест прокурора Зарічного району, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Частиною десятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Зарічного району м. Суми від 15 лютого 2010 року № Н-25 на рішення Сумської міської ради від 24 жовтня 2007 року № 896-МР «Про включення нежитлового приміщення по вул. Кірова, 19 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2007 році» відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Зарічного району м. Суми.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 14-05-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав