3392-МР

Документи » Рішення міської ради » 3392-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XХXІX СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "27" січня 2010 р № 3392-МР
м. Суми

Про використання коштів резервного фонду міського бюджету за грудень 2009 року

Відповідно до частини четвертої статті 24 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за грудень 2009 року, а саме:

 

№ п/п

Назва рішення, дата його прийняття

Сума, грн.

Напрямок використання

Касові видатки, грн.

Грудень

Січень-грудень

1.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.12.09 № 730 ,,Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на заходи, пов’язані із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій”

88775

Виділення коштів голов-ному розпоряднику – уп-равлінню охорони здо-ров’я Сумської міської ради на відшкодування підприємствам- виробни-кам додаткових 50 коп. витрат за виготовлення марлевих респіраторних масок – 28102,50 грн. та на погашення за боргова-ності по медикаментах та предметах медичного призначення – 51100,00 гривень

79202,50

79202,50

2.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 25.12.09 № 764 ,,Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуа-ції, пов’язаної усклад-неннями погодних умов”

370000

Виділення коштів голов-ному розпоряднику - уп-равлінню житлової полі-тики, комунального гос-поддарства та благо-устрою Сумської міської ради на фінансування заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із складними погодними умовами

369987,60

369987,60

 

РАЗОМ

458775

 

449190,10

449190,10

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 3-02-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав