2990-МР

Документи » Рішення міської ради » 2990-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ ХХХІV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" вересня 2009 р № 2990-МР
м. Суми

Про розгляд протесту заступника прокурора Сумської області від 22.07.2009 № 07/1-2568 на п.п. 12-18 додатку 4 до рішення Сумської міської ради від 29.04.2009 № 2612 – МР «Про передачу у власність, оренду земельних ділянок громадянам»

Заступником прокурора Сумської області внесено протест від 22.07.2009 № 07/1-2568 на п.п. 12-18 додатку 4 до рішення Сумської міської ради від 29.04.2009 № 2612 – МР «Про передачу у власність, оренду земельних ділянок громадянам». У протесті прокурора зазначено про те, що Сумською міською радою 29 квітня 2009 року прийнято рішення №2612-МР «Про передачу у власність, оренду земельних ділянок громадянам». Пунктами 12 - 18 додатку №4 до вказаного рішення затверджено список громадян, яким надаються земельні ділянки згідно з розробленими проектами відведення для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Одеська, 2/1-10/1 в м. Суми, площею 0,1000 га ; за рахунок земель житлової та громадської забудови Сумської міської ради. Прокурор вважає, що зазначені пункти додатку №4 цього рішення Сумської міської ради є незаконними і підлягають скасуванню з підстав не відповідності нормам Закону України «Про основи містобудування» та «Про планування і забудову територій». Так, згідно зі статтею 5 Закону України «Про основи містобудування», при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів та захист прав громадян згідно із законодавством. Відповідно до частини восьмої статті 23 Закону України «Про планування і забудову територій», планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням законних інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд. У разі відсутності місцевих правил забудови містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування па підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню (частина третя статті 23 цього Закону). Прокурорською перевіркою встановлено, що Сумською міською радою на даний час не затверджено місцевих правил забудови м. Суми. Згідно статті 30-2 Закону України «Про планування і забудову територій», громадському обговоренню підлягають розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови, проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, у тому числі містобудівні обґрунтування розміщення об'єктів містобудування. Відповідно до частини третьої статті 30-6 Закону України «Про планування і забудову територій», затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови. В той же час прокурорською перевіркою встановлено, що містобудівне обґрунтування розміщення об'єкту містобудування - індивідуальної житлової забудови по вул. Одеській в м. Суми, затверджено рішенням Сумської міської ради №1977-МР від 29 жовтня 2008 року. У протесті прокурора зазначено, що вказане містобудівне обґрунтування не проходило в установленому законодавством порядку відповідну державну експертизу, а також не було предметом громадського обговорення (громадських слухань), тобто його затвердження без проведення встановленої процедури є незаконним. У подальшому, рішенням Сумської міської ради №2612-МР від 29.04.09 затверджено список громадян, яким незаконно (без урахування інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, що оточують місце будівництва) надано земельні ділянки по вул. Одеська, 2/1-10/1 в м. Суми для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Таким чином прокурор вважає, що при прийнятті Сумською міською радою вищезазначених рішень, не було забезпечено дотримання вимог чинного законодавства, чим порушено право громадян на отримання рівних можливостей для набуття у власність земельних ділянок під індивідуальне будівництво та потягло за собою надходження до органів прокуратури великої кількості обґрунтованих скарг від мешканців м. Суми. Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства слід зазначити наступне. Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про планування і забудову територій» нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій полягає у прийнятті нормативно-правових актів, зокрема, державних будівельних норм, відомчих нормативних документів, регіональних і місцевих правил забудови. Державні будівельні норми та інші нормативно-правові акти з планування і забудови територій є обов'язковими для суб'єктів містобудування Статтею 4 Закону України «Про основи містобудування» визначено, що суб'єктами містобудування є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи. Відповідно до наказу Міністерства будівництва України від 31січня 2001 року були затверджені Державні будівельні норми «ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування». Пунктом 1.1. даних норм передбачено, що містобудівне обґрунтування розподіляється на містобудівне обґрунтування розташування об’єкту містобудування та містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної документації. Містобудівне обґрунтування складається з текстової та графічної частини. Пунктом 2.9 визначено, що містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної документації визначає доцільність зміни функціонального або цільового призначення території (об’єкта), зміни у транспортно – планувальному вирішенні окремих магістральних мереж міста, транспортного обслуговування об’єктів та відповідного коригування червоних ліній, розташування об’єкта містобудування, не передбаченого чинною містобудівною документацією. Відповідно до статті 30-2 Закону України «Про планування і забудову територій » громадському обговоренню підлягають розроблені та погодженні в установленому законі порядку проекти містобудівної документації до яких зокрема відноситься містобудівне обґрунтування розміщення об’єктів містобудування. Пунктом 2.5 текстової частини містобудівного обґрунтування розміщення об'єкту містобудування - індивідуальної житлової забудови по вул. Одеській в м. Суми, що затверджено рішенням Сумської міської ради №1977-МР від 29 жовтня 2008 року, передбачені пропозиції стосовно внесення змін до містобудівної документації в частині корегування існуючої містобудівної документації в розрізі розміщення даних земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови, забезпечення функціонування транспортної мережі даної території, коригування червоних ліній. Дані пропозиції передбачені розробленим графічним матеріалом – ситуаційний та генеральний план відповідного масштабу. У зв’язку з вищевикладеним, можна дійти висновку, що розроблене містобудівне обґрунтування за своїм змістом відноситься до містобудівного обґрунтування внесення змін до містобудівної документації та на момент прийняття рішення про його затвердження не потребувало громадського обговорення. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест заступника прокурора Сумської області від 22.07.2009 № 07/1-2568 на п.п. 12-18 додатку 4 до рішення Сумської міської ради від 29.04.2009 № 2612 – МР «Про передачу у власність, оренду земельних ділянок громадянам» відхилити.
  2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 12-01-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав