3163-МР

Документи » Рішення міської ради » 3163-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ ХХХVІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "25" листопада 2009 р № 3163-МР
м. Суми

Про внесення доповнень у додаток до рішення Сумської міської ради від 25 червня 2008 року № 1687 – МР «Про Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради» (зі змінами)

ЗУ зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 09.09.2009 року № 968 «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та від 09.09.2009 року № 1035 «Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садибних будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт», з метою врегулювання розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. Суми та визначення робочого органу з цих питань, а також виконавчого органу міської ради, уповноваженого видавати довідки про погодження прийняття приватних будинків в експлуатацію, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Унести доповнення у додаток до рішення Сумської міської ради від 25 червня 2008 року № 1687 – МР «Про Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради», а саме:
  1.1. Доповнити пункт 1.1. Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради абзацом наступного змісту: «Управління виконує функції робочого органу з питань регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території м. Суми».
  1.2. Доповнити Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради пунктом 2.1.8. наступного змісту: «2.1.8. Надання, в порядку, визначеному Сумською міською радою, довідок про погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садибних будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками – фізичними особами у період з 5 серпня 1992 року до 1 січня 2008 року без дозволу на виконання будівельних робіт».
  1.3. Доповнити Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради пунктом 2.1.9. наступного змісту: «2.1.9. За дорученням міського голови та Сумської міської ради представляти інтереси Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови в місцевих, спеціалізованих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та в Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності з питань архітектури та містобудування».
  1.4. Доповнити Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради пунктами 2.3.35. – 2.3.50. наступного змісту:

  «2.3.35. розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
  2.3.36. надає у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації та містобудівного обґрунтування для розташування складних рекламних засобів;
  2.3.37. приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
  2.3.38. готує проекти рішення виконавчого комітету Сумської міської ради щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами чи про відмову у його наданні;
  2.3.39. оформлює та видає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішень виконавчого комітету Сумської міської ради;
  2.3.40. забезпечує ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення;
  2.3.41. погоджує паспорти на розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
  2.3.42. передає розповсюджувачам зовнішньої реклами в тимчасове платне користування місця, що знаходяться у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів;
  2.3.43. проводить перевірки дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами нормативно – технічних вимог, правил розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами на території міста Суми;
  2.3.44. контролює усунення зауважень та недоліків, що були виявленні попередніми перевірками розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
  2.3.45. подає матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами в Сумське обласне управління у справах захисту прав споживачів ;
  2.3.46. подає до виконавчого комітету Сумської міської ради матеріали про порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами порядку розповсюдження та розміщення реклами на території міста Суми для вжиття відповідних заходів щодо усунення таких порушень;
  2.3.47. вносить пропозиції виконавчому комітету Сумської міської ради про скасування дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами та демонтаж спеціальних рекламних конструкцій;
  2.3.48. організовує демонтаж рекламних засобів, у визначених виконавчим комітетом Сумської міської ради випадках;
  2.3.49. готує і подає виконавчому комітету Сумської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів для прийняття відповідного рішення;
  2.3.50. укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами договори на право тимчасового користування місцями розміщення рекламних засобів у місті Суми та контролює їх виконання у відповідності до правил розміщення зовнішньої реклами в місті Суми.».
 2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 4-12-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав