3282-МР

Документи » Рішення міської ради » 3282-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ ХХХVІІI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "16" грудня 2009 р № 3282-МР
м. Суми

Про надання пільг у 2010 році суб’єктам господарювання по сплаті податків і зборів

Розглянувши звернення суб’єктів господарювання щодо надання пільг по сплаті податків і зборів у 2010 році, прийнявши до уваги те, що до переліку ввійшли підприємства комунальної власності (засновник – обласна та міська ради), які забезпечують життєдіяльність міста, відповідно до частини третьої статті 12 Закону України “Про плату за землю”, статті 18 Декрету Кабінету Мі-ністрів України “Про місцеві податки і збори”, статті 5 Декрету Кабінету Міні-стрів України “Про державне мито”, рішення Сумської міської ради від 28 квіт-ня 2004 року № 768 – МР “Про Положення про порядок надання пільг за раху-нок міського бюджету юридичним і фізичним особам міста Суми”, керуючись підпунктом 28 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовря-дування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати пільги у 2010 році по сплаті податків і зборів, починаючи з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року, наступним суб’єктам господарювання:
  • 1.1. Комунальному підприємству Сумської міської ради “Електроавтот-ранс”:
   • 1.1.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до місь-кого бюджету (75%), на розрахункову суму 67682 грн. (шістдесят сім тисяч шістсот вісімдесят дві гривні), на земельну ділянку площею 4,68 га (за виклю-ченням ділянки, зайнятою автостоянкою);
   • 1.1.2. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 9384 грн. (дев’ять тисяч триста вісімдесят чотири гривні);
   • 1.1.3. Вивільнені кошти в сумі 77066 грн. (сімдесят сім тисяч шістдесят шість гривень) спрямувати на капітальний ремонт тролейбуса з інвентарним номером 284.
  • 1.2. Комунальному підприємству “Зелене будівництво” Сумської міської ради:
   • 1.2.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до місь-кого бюджету (75%), на розрахункову суму 20468 грн. (двадцять тисяч чотири-ста шістдесят вісім гривень), на земельну ділянку площею 1,88 га (за виклю-ченням ділянок, зайнятих орендарями);
   • 1.2.2. Вивільнені кошти в сумі 20468 грн. (двадцять тисяч чотириста шістдесят вісім гривень) спрямувати на придбання опалювального котла на твердому паливі.
  • 1.3. Комунальному підприємству “Шляхрембуд” Сумської міської ради:
   • 1.3.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до місь-кого бюджету (75%), на розрахункову суму 260954 грн. (двісті шістдесят тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири гривні), на земельну ділянку площею 11,08 га (за виключенням ділянок, зайнятих орендарями);
   • 1.3.2. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 4794 грн. (чотири тисячі сімсот дев’яносто чотири гривні);
   • 1.3.3. Вивільнені кошти в сумі 265748 грн. (двісті шістдесят п’ять тисяч сімсот сорок вісім гривень) спрямувати на здешевлення вартості ремонтів та утримання вулично-дорожньої мережі міста.
  • 1.4. Комунальному підприємству “Міськводоканал” Сумської міської ра-ди:
   • 1.4.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до місь-кого бюджету (75%) на розрахункову суму 558462 грн. (п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч чотириста шістдесят дві гривні), на земельні ділянки загальною площею 116,1 га (за виключенням земельних ділянок, зайнятих орендарями);
   • 1.4.2. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 16728 грн. (шістнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень);
   • 1.4.3. Вивільнені кошти у сумі 575190 грн. (п’ятсот сімдесят п’ять тисяч сто дев’яносто гривень) спрямувати на фінансування заходів по зниженню ви-трат електроенергії згідно з додатком (додається).
  • 1.5. Комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат» Сумської міської ради:
   • 1.5.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до місь-кого бюджету (75%), на розрахункову суму 17730 грн. (сімнадцять тисяч сімсот тридцять гривень), на земельну ділянку площею 1,37 га;
   • 1.5.2. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 2856 грн. (дві тисячі вісімсот п’ятдесят шість гривень);
   • 1.5.3. Вивільнені кошти в сумі 20586 грн. (двадцять тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень) спрямувати на придбання інвентарю, ремонт дахів на виробничих приміщеннях комбінату та адмінбудинках кладовищ.
  • 1.6. Обласному комунальному підприємству “Аеропорт Суми”:
   • 1.6.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до міського бюджету (75%), на розрахункову суму 140682 грн. (сто сорок тисяч шістсот вісімдесят дві гривні), на земельну ділянку площею 136,9 га (за виключен-ням ділянок, зайнятих автостоянкою та орендарями);
   • 1.6.2. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 1142 грн. (одна тисяча сто сорок дві гривні);
   • 1.6.3. Вивільнені кошти в сумі 141824 грн. (сто сорок одна тисяча вісімсот двадцять чотири гривні) спрямувати на поточний ремонт штучної злітно-посадочної смуги: ремонт тріщин в асфальто - бетонному покритті з заповнен-ням швів, маркування злітної смуги, огорожу території аеродрому колючим дротом.
  • 1.7. Комунальному закладу культури Сумської обласної ради Сумська обласна філармонія :
   • 1.7.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до місь-кого бюджету (75%), на розрахункову суму 9198 грн. (дев’ять тисяч сто дев’яносто вісім гривень), на земельну ділянку площею 0,38 га;
   • 1.7.2. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 3100 грн. (три тисячі сто гривень);
   • 1.7.3. Вивільнені кошти в сумі 12298 грн. (дванадцять тисяч двісті дев’яносто вісім гривень) спрямувати на придбання звукопідсилюючої та світ-лової апаратури.
  • 1.8. Комунальному автотранспортному підприємству Сумської обласної ради:
   • 1.8.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до місь-кого бюджету (75%), на розрахункову суму 30875 грн. (тридцять тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень), на земельну ділянку площею 1,55 га (за виключенням ділянок, зайнятих орендарями);
   • 1.8.2. Вивільнені кошти в сумі 30875 грн. (тридцять тисяч вісімсот сімде-сят п’ять гривень) спрямувати на монтаж системи індивідуального опалення та заміну вікон в побутових приміщеннях.
  • 1.9. Сумському обласному театру для дітей та юнацтва:
   • 1.9.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до місь-кого бюджету (75%), на розрахункову суму 12246 грн. (дванадцять тисяч двісті сорок шість гривень), на земельну ділянку площею 0,51 га;
   • 1.9.2. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 1897 грн. (одна тисяча вісімсот дев’яносто сім гривень);
   • 1.9.3. Вивільнені кошти в сумі 14143 грн. (чотирнадцять тисяч сто сорок три гривні) спрямувати на придбання світлового обладнання для глядацької зали та фойє другого поверху.
  • 1.10. Дитячо-юнацькій спортивній школі “Спартаківець” м. Суми:
   • 1.10.1. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 428,0 грн. (чотириста двадцять вісім гривень);
   • 1.10.2. Вивільнені кошти у сумі 428,0 грн. (чотириста двадцять вісім гри-вень) спрямувати на проведення спортивних заходів для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
  • 1.11. Дитячо-юнацькій спортивній школі Сумського міського фізкультур-но-спортивного товариства “Спартак” :
   • 1.11.1. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 265,0 грн. (двісті шістдесят п’ять гривень);
   • 1.11.2. Вивільнені кошти у сумі 265,0 грн. (двісті шістдесят п’ять гривень) спрямувати на проведення спортивних заходів для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
  • 1.12. Дитячо-юнацькій спортивній школі “Україна” профспілкового комі-тету ВАТ “Сумбуд” :
   • 1.12.1. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 694 грн. (шістсот дев’яносто чотири гривні);
   • 1.12.2. Вивільнені кошти у сумі 694 грн. (шістсот дев’яносто чотири грив-ні) спрямувати на проведення спортивних заходів для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
  • 1.13. Відкритому акціонерному товариству «Сумихімпром»:
   • 1.13.1. На 75 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до мі-ського бюджету (75%), на розрахункову суму 5392834 грн. (п’ять мільйонів триста дев’яносто дві тисячі вісімсот тридцять чотири гривні), на земельні ділянки, на яких розташовані промислова зона, інженерний корпус, відвал фос-фогіпсу, очисні споруди, відстійники, насосна станція, склад матеріалів, склад імпортного обладнання, буферний став площею 475,4 га;
   • 1.13.2. Вивільнені кошти у сумі 5392834 грн. (п’ять мільйонів триста дев’яносто дві тисячі вісімсот тридцять чотири гривні) спрямувати на закупів-лю сировини та енергоносіїв для відновлення виробництва сірчаної кислоти та двоокису титану.
  • 1.14. Відкритому акціонерному товариству «Центролит»:
   • 1.14.1. На 50 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до мі-ського бюджету (75%), на розрахункову суму 370670 грн. (триста сімдесят ти-сяч шістсот сімдесят гривень), на земельну ділянку, площею 40,7 га за адресою м.Суми, вул.Брянська,1, на якій розташовані землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
   • 1.14.2. Вивільнені кошти у сумі 370670 грн. (триста сімдесят тисяч шіст-сот сімдесят гривень) спрямувати на будівництво двох зупинок громадського транспорту біля підприємства та модернізацію систем опалення та вентиляції в корпусі № 5 цеху № 835.
  • 1.15. Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та газифі-кації «Сумигаз», ТОВ «Сумитеплоенерго», КП «Міськводоканал» – по сплаті державного мита при зверненні до суду у цивільних справах про стягнення за-боргованості з фізичних осіб-споживачів.
  • 1.16. Сумській міській раді та виконавчому комітету Сумської міської ра-ди – по сплаті державного мита (судового збору) при подачі позовних заяв, що подаються до суду та апеляційним скаргам.
  • 1.17. Комунальному закладу культури Сумської обласної ради - Сумський обласний театр драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна :
   • 1.17.1. На 99 % по платі за землю на ту частину, що зараховується до мі-ського бюджету (75%), на розрахункову суму 19802 грн. (дев’ятнадцять тисяч вісімсот дві гривні), на земельну ділянку площею 0,83 га;
   • 1.17.2. На 100 % по сплаті комунального податку, на розрахункову річну суму 4080 грн. (чотири тисячі вісімдесят гривень);
   • 1.17.3. Вивільнені кошти в сумі 23882 грн. (двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні) спрямувати на придбання звукового обладнання.
 2. Якщо юридична особа, якій надано пільгу по сплаті податків і зборів, що зараховуються до міського бюджету, впродовж трьох місяців не сплачує по-даткове зобов’язання до міського бюджету, щодо якого не встановлено пільг в оподаткуванні, управління соціально-економічного розвитку міської ради готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про пропозиції міській раді щодо відміни пільг в оподаткуванні зазначеному суб’єкту.
 3. Суб’єктам господарювання, яким надані пільги у 2010 році, щокварта-льно до 20 числа місяця наступного за звітним інформувати управління соціа-льно-економічного розвитку Сумської міської ради про цільове використання вивільнених коштів по визначених напрямках.  
 4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голо-ви з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка В.М.  
Міський голова Г. М. Мінаєв

 

Додатки [35 Kb] (cкачувань: 177) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 28-12-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав