2933-МР

Документи » Рішення міської ради » 2933-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XХXIII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "22" липня 2009 р № 2933-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Сумської області від 16.07.09 № 07/1-2496 на рішення Сумської міської ради № 650-МР від 24.12.03 та № 1385 від 16.04.08
Прокурором Сумської області внесено протест від 16.07.09 № 07/1-2496 вих на рішення Сумської міської ради № 650-МР від 24.12.03 та 1385-МР від 16.04.08. У своєму протесті прокурор зазначає, що вказані рішення підлягають скасуванню, виходячи із положень статті 19 Конституції України, статті 19, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №7/5 від 07.02.02. Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства України з даного питання, повідомляємо наступне. Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. З метою врахування особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції та в межах закону може приймати статут територіальної громади міста. Згідно статті 114 Статуту територіальної громади м. Суми, затвердженого рішення Сумської міської ради від 24.12.2003 року №650-МР міська рада затверджує перелік об`єктів права комунальної власності міської громади міста Суми Частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. При цьому, згідно частини 8 вказаної статті право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. Крім того, відповідно до підпункту 10 пункту б) статті 30 вищевказаного закону до повноважень виконавчих органів міських рад належить облік та реєстрація відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності. Щодо реєстрації права власності за територіальною громадою м.Суми на об’єкти нерухомості по вул. Лебединській, 7 в м.Суми, слід зазначити наступне. 14 листопада 2001 року Сумською обласною радою прийнято рішення «Про передачу із спільної власності області до комунальної власності територіальної громади міста Суми котелень, які знаходяться на балансі ДКП «Сумитеплокомуненерго» враховуючи звернення Сумської міської ради з даного питання. Відповідно до вказаного рішення до комунальної власності територіальної громади міста Суми передано 19 котелень. Рішенням Сумської обласної ради від 18.02.2004 року «Про передачу котелень із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області до комунальної власності територіальної громади міста Суми» до комунальної власності територіальної громади міста Суми передано ще 14 котелень. Враховуюче зазначене, на теперішній час у комунальній власності територіальної громади міста Суми перебувають всі котельні, які знаходилися на балансі державного комунального підприємства «Сумитеплокомуненерго» та задовольняють колективні потреби територіальної громади міста. 24.06.2009 року Сумською міською радою прийнято рішення №2756-МР «Про звернення до Сумської обласної ради щодо передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області до комунальної власності територіальної громади міста Суми комплексу будіель та споруд по вул. Лебединській, 7 ». Враховуюче зазначене рішення Сумської міської ради 09.07.2009 року Сумською обласною радою прийнято рішення «Про передачу комплексу будіель та споруд по вул. Лебединській,7». Таким чином, Сумська міська рада як представницький орган місцевого самоврядування є суб’єктом права комунальної власності та здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності у відповідності до вимог чинного законодавства України. Враховуючи викладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Протест прокурора Сумської області від 16.07.09 № 07/1-2496 вих на рішення Сумської міської ради № 650-МР від 24.12.03 та 1385-МР від 16.04.08. відхилити. 2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Сумської області. 3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Єфіменка К.В.
Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 30-07-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав