2835-МР

Документи » Рішення міської ради » 2835-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XХXIII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "15" липня 2009 р № 2835-МР
м. Суми


З метою забезпечення участі членів територіальної громади міста Суми у вирішенні питань місцевого значення, на підставі заяви ініціативної групи жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка про створення будинкового комітету, відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення», керуючись пунктом 20 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на створення будинкового комітету жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка, а також визначити його назву: «Будинковий комітет Шевченка 32-34». 2. Визначити основним напрямом діяльності будинкового комітету жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка – задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів будинку шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. 3. Уповноваженим зборами (конференцією) жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка представникам здійснити легалізацію будинкового комітету жителів будинку № 32 та № 34 по проспекту Шевченка в порядку, встановленому чинним законодавством України. 4. Надати будинковому комітету жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка для реалізації основного напряму своєї діяльності з дня легалізації наступні повноваження: 4.1. Представляти разом з депутатами Сумської міської ради інтереси жителів будинку у Сумській міській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади. 4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України, органів виконавчої влади, рішень Сумської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами. 4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Суми та проектів місцевих бюджетів. 4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання житлового будинку і прибудинкової території, обладнання дитячих і спортивних майданчиків тощо в належному стані. 4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт. 4.6. Захищати права та представляти інтереси жителів будинку в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності. 4.7. Здійснювати контроль за якістю надаваних жителям будинку житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт. 4.8. Здійснювати контроль за використанням житлово-експлуатаційним підприємством коштів на обслуговування будинку, проведення ремонтних робіт та благоустрою прибудинкової території. 4.9. Здійснювати контроль за дотриманням належного санітарного стану в будинку та на прибудинковій території. 4.10. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Сумської міської ради та її виконавчого комітету. 4.11. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення жителями будинку правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні контролю за додержанням вимог пожежної безпеки. 4.12. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку. 4.13. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян. 4.14. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у будинку. 4.15. Сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з жителями будинку та їх прийому. 4.16. Інформувати громадян про діяльність будинкового комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань. 5. Визнати, що орган самоорганізації населення – будинковий комітет жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка діє на території, в межах будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка. 6. Зобов’язати орган самоорганізації населення – будинковий комітет жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка щоквартально надавати до відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради копії протоколів зборів мешканців та рішення, що були прийняті на зборах будинкового комітету. 7. Доручити відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради довести дане рішення до відому жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка в порядку, встановленому чинним законодавством України та оприлюднити його в засобах масової інформації. 8. Організацію проведення зборів (конференції) органу самоорганізації населення – будинкового комітету жителів будинків № 32 та № 34 по проспекту Шевченка покласти на виконавчий комітет Сумської міської ради. 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П., а контроль - на постійну комісію з питань правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту (Теліженко О.М.).
Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 28-07-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав