2762-МР

Документи » Рішення міської ради » 2762-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XХXII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "24" червня 2009 р № 2762-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району міста Суми від 08.05.2009 № 20 на рішення ІХ сесії V скликання Сумської міської ради від 06.03.2007 № 429 – МР «Про затвердження Правил розміщення і утримання малих архітектурних форм для здійснення підприємницької та іншої діяльності на території м. Суми»

Прокурором Зарічного району міста Суми внесено протест від 08.05.2009 № 20 на рішення ІХ сесії V скликання Сумської міської ради від 06.03.2007 № 429 – МР «Про затвердження Правил розміщення і утримання малих архітектурних форм для здійснення підприємницької та іншої діяльності на території м. Суми». Прокурор в своєму протесті зазначає, що рішення ІХ сесії V скликання Сумської міської ради від 06.03.2007 № 429 – МР «Про затвердження Правил розміщення і утримання малих архітектурних форм для здійснення підприємницької та іншої діяльності» не відповідає вимогам статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та статті 24 Закону України «Про планування та забудову територій», а тому є незаконним. Окрім того, прокурором встановлено, що необхідність дозволу на розміщення малих архітектурних форм та вичерпний перелік підстав для відмови у їх видачі не встановлено жодним законом України. Статтею 24 Закону України «Про планування і забудову територій» передбачено, що порядок отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами визначається місцевими правилами забудову відповідно до закону. Однак, до теперішнього часу в місті Суми не затвердженні місцеві правила забудови, які б передбачили порядок отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд. Окрім того, даними Правилами визначена процедура отримання документів дозвільного характеру, що не відповідає статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме не вказано платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру, не встановлено вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру, а також можливість набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності за декларативним принципом. Проаналізувавши вищевикладене та норми чинного законодавства слід зазначити наступне. Преамбула Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зазначає, що даний Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів. Статтею 1 визначено, що дозвільні органи - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру. Таким чином, Сумська міська рада являється дозвільним органом та підпадає під сферу дії Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Відповідно до пункту 1 Методичних рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм, що затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 4 вересня 2006 року № 296, встановлено, що дані рекомендації розроблені відповідно до вимог чинного законодавства і призначені для використання місцевими радами та їх виконавчими органами при встановленні порядку отримання дозволу та вирішення питань щодо розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності незалежно від форми власності. Відповідно до вищевикладених рекомендацій, які діяли на момент прийняття рішення №429-МР від 06 березня 2007 року, Сумською міською радою були розроблені та затвердженні Правил розміщення і утримання малих архітектурних форм для здійснення підприємницької та іншої діяльності на території м. Суми. Таким чином, Сумською міською радою рішення №429-МР від 06 березня 2007 року було прийнято в межах наданих повноважень. На сьогоднішній день, вищезазначені Методичні рекомендації втратили чинність, на підставі наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 09 квітня 2008 року №152, через необхідність приведення регуляторних актів у сфері містобудування та будівництва у відповідність до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Враховуючи вищевикладене, відповідно до відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Зарічного району міста Суми від 08.05.2009 № 20 на рішення ІХ сесії V скликання Сумської міської ради від 06.03.2007 № 429 – МР «Про затвердження Правил розміщення і утримання малих архітектурних форм для здійснення підприємницької та іншої діяльності на території м. Суми» задовольнити. 
  2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 13-07-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав