2761-МР

Документи » Рішення міської ради » 2761-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XХXII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "24" червня 2009 р № 2761-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району міста Суми від 14.05.2009 № 21/1217 на рішення Сумської міської ради від 29.12.2005 № 1572 – МР «Про зміну підпорядкування та назви «Госпрозрахункового проектно – виробничого архітектурно – планувального бюро» і внесення змін до Статуту підприємства»

Прокурором Зарічного району міста Суми внесено протест від 14.05.2009 № 21/1217 вих. на рішення Сумської міської ради від 29.12.2005 № 1572 – МР «Про зміну підпорядкування та назви «Госпрозрахункового проектно – виробничого архітектурно – планувального бюро» і внесення змін до Статуту підприємства». У протесті прокурор зазначає, що пунктом 3.1. рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.06.2005 № 362 «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Суми», з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста Суми створюється робочий орган. Відповідно до вищевказаного рішення, виконавчий комітет Сумської міської ради покладає повноваження робочого органу з питань регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на відділ реклами, дизайну та благоустрою міського середовища госпрозрахункового проектно - виробничого архітектурно-планувального бюро при управлінні архітектури та містобудування Сумської міської ради. Пунктом 3.3 цього рішення визначено повноваження робочого органу, серед яких є підготовка і подання виконавчому комітету Сумської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів для прийняття відповідного рішення. Відповідно до рішення Сумської міської ради від 29.12.05р. № 1572-МР «Про зміну підпорядкування та назви «Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро» і внесення змін до Статуту підприємства» вказана вище назва бюро була змінена на назву «Комунальне підприємство «Центр реклами та естетики міського середовища», засновником якого є Сумська міська рада. Крім цього, відповідно до вказаного рішення підприємство підпорядковане, підконтрольне та підзвітне Cумській міській раді, а оперативно підпорядковане управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради. Пунктом 2.2.4 Статуту КП «Центр реклами та естетики міського середовища» встановлено, що предметом діяльності підприємства є виконання функцій робочого органу у сфері регулювання відносин, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами та інформації на території міста Суми, а відповідно до пункту 2.2.21 Статуту – підготовка і подання виконавчому комітету Сумської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг підприємством на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення. Пунктом 5 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, передбачено, що для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільською, селищною, міською радою може утворюватись відділ, управління або уповноважуватись установа, організація. Прокурор зазначає, що відповідно до пунктів 2.10, 3.1, 3.4 Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №97 від 28.05.2004 «Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України» комунальне «Центр реклами та естетики міського середовища» не підпадає під поняття організації або установи, а тому рішення Сумської міської ради від 29.12.05р. № 1572-МР «Про зміну підпорядкування та назви «Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро» і внесення змін до Статуту підприємства» є незаконним. Проаналізувавши вищевикладене та норми чинного законодавства слід зазначити наступне. Сумською міською радою прийнято рішення від 29.12.05р. № 1572-МР «Про зміну підпорядкування та назви «Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро» і внесення змін до Статуту підприємства». Вищезазначене рішення прийняте в тому числі і на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 та відповідає їх вимогам, враховуючи положення норм чинного законодавства України. Так, статтею 55 Господарського кодексу України визначено, що господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Згідно частини четвертої статті 62 Господарського кодексу підприємство є юридичною особою, має відокремлено майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Отже, підприємство - це різновид господарської організації та відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, може бути уповноваженим органом у сфері регулювання відносин, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами та інформації на території міста Суми. Враховуючи вищевикладене, відповідно до відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Зарічного району міста Суми від 14.05.2009 № 21/1217 на рішення Сумської міської ради від 29.12.2005 № 1572 – МР «Про зміну підпорядкування та назви «Госпрозрахункового проектно – виробничого архітектурно – планувального бюро» і внесення змін до Статуту підприємства» відхилити. 
  2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 13-07-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав