2730-МР

Документи » Рішення міської ради » 2730-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XХXII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "24" червня 2009 р № 2730-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району м. Суми на рішення Сумської міської ради від 25 лютого 2009 року № 2415 – МР «Про затвердження проекту із землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги озера Чеха на території м.Суми»

Прокурором Зарічного району м. Суми 19.05.2009 за № 21/1276 вих. винесено протест на рішення Сумської міської ради від 25 лютого 2009 року № 2415 – МР «Про затвердження проекту із землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги озера Чеха на території м. Суми». У протесті прокурор зазначає, що опротестоване рішення прийняте з порушенням статтей 1, 4 та 14 Закону України «Про екологічну експертизу», оскільки проведеною перевіркою встановлено, що рішення Сумської міської ради від 25 лютого 2009 року № 2415 – МР «Про затвердження проекту із землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги озера Чеха на території м. Суми» державну екологічну експертизу не проходило. Дана вимога грунтується на положенні пункту 4 статті 14 Закону України «Про екологічну експертизу», відповідно до якої проекти законодавчих та інших нормативно – правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища підлягають державній екологічній експертизі. Проаналізувавши вищенаведене та норми чинного законодавства зазначаємо наступне. Відповідно до пункту 1 статті 60 Земельного кодексу України навколо озер з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Прибережна захисна смуга є частиною водоохоронної зони, на якій установлений більш суворий режим, ніж на решті території водоохоронної зони. Таким чином, щодо господарської діяльності у прибережній захисній смузі чинним законодавством України встановлено більше обмежень та правовий режим прибережної захисної смуги є більш конкретизованим, ніж правовий режим водоохоронної зони. Землі, зайняті прибережними захисними смугами навколо водойм, згідно зі статтею 4 Водного кодексу України, відносяться до земель водного фонду. Стаття 88 Водного кодексу України нормативно визначає ширину встановлення прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів з урахуванням їх площ, крутизни схилів та конкретних умов забудови, що склалися в межах існуючих населених пунктів. Згідно з технічним завданням розробки технічної документації щодо встановлення прибережної захисної смуги озера Чеха основним завданням було виконання зйомки в місцевій системі координат прийнятій для м. Суми, вирахування аналітичним способом площі прибережної захисної смуги, визначення складу угідь, нанесення сторонніх землекористувачів, установлення прибережної захисної смуги озера Чеха для подальшого виносу в натуру та закріплення на місцевості знаками встановленого зразку, визначення території навколо водойми, на яку поширюється обмеження господарської діяльності відповідно до статті 89 Водного кодексу України. Технічна документація отримала позитивні висновки управління Держкомзему у місті Суми, управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, південно – східного регіонального відділу охорони навколишнього природного середовища державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумський області, Сумської міської санітарно – епідеміологічної станції, управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, Сумського обласного виробничого управління водного господарства. Стаття 14 Закону України «Про екологічну експертизу» містить вичерпний перелік об’єктів державної екологічної експертизи, до якого зокрема не відноситься проект із землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги, а проект рішення органів місцевого самоврядування щодо його затвердження не може виступати об’єктом державної екологічної експертизи в розумінні пункту 4 статті 14 Закону України «Про державну екологічну експертизу», зважаючи на наступне. Згідно зі статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Акт органів місцевого самоврядування носить характер підзаконного нормативного акту, а не закону чи нормативно – правового акту, оскільки містить вторинні (похідні) норми, прийняті на підставі первинних та спрямовані на виконання їх на певній території. Так, опротестоване рішення Сумської міської ради від 25 лютого 2009 року № 2415 – МР «Про затвердження проекту із землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги озера Чеха на території м. Суми» прийнято у відповідності до статей 88, 89 Водного кодексу України, а також статей 12, 19, 58, 61 Земельного кодексу України. З огляду на вищезазначене вважаємо, що стаття 14 Закону України «Про екологічну експертизу» не поширюється на проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження проекту із землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги озера Чеха на території м. Суми». Враховуючи вищевикладене відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокуратури Зарічного району м. Суми на рішення Сумської міської ради від 25.02.2009 № 2415 – МР «Про затвердження проекту із землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги озера Чеха на території м. Суми» від 19.05.09 р. № 21/1276 вих. відхилити. 
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Зарічного району м. Суми. 
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сотника М.І.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 10-07-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав