2622-МР

Документи » Рішення міської ради » 2622-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" квітня 2009 р № 2622-МР
м. Суми

Про створення тимчасової контрольної депутатської комісії з вивчення питання доцільності та наявності підстав для прийняття рішення виконавчого комітету № 385 від 12.08.2008 року „Про проведення конкурсу по відбору підприємств з утримання будинків і споруд та прибуди-нкових територій комунальної власності територіальної громади міста Суми”, в частині територій що обслуговують підприємства: ТОВ”Спецмонтажпроект”, ТОВ ”Сумикомунтранс” та ТОВ ”Техкомресурси”

12.08.2008 року виконавчий комітет Сумської міської ради прийняв рішення № 385 „Про проведення конкурсу по відбору підприємств з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади міста Суми”, згідно якому на кон-курс були виставлені будинки і споруди та прибудинкові території м. Суми, які знаходились на утриманні житлово-експлуатаційних підпри-ємств: ПП ”Онікс-2002”, ПВКП ”Рубін”, ТОВ”Сумикомунтранс”, ТОВ”Спецмонтажпроект”, ТОВ”Техкомресурси” та ТОВ”Хімік-Сервіс-Інвест”. Підставою для прийняття цього рішення, як зазначено в самому рішенні, стали акти від 02.07.08 р. складені комісією в складі працівників управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Гордієнко Т.М.,Середи В.М та Чірки Є.В. До речі ТОВ”Спецмонтажпроект” згаданий акт був наданий 07.07.2008 року, в той час як цим же актом приписувалось усунути виявлені недоліки до 04.07.2008 р. 27 березня 2007 року виконавчий комітет Сумської міської ради прийняв рішення №148 „Про стан обслуговування житлового фонду м.Суми”, згідно п.2 якого „Визнати роботу підприємств, які на конкурсних засадах отримали право утримувати будинки, споруди та прибудинкові території, що знаходяться в комунальній власності, такою, що забезпечила безпечне проживання мешканців у житлових будинках, підготовку житлового фонду до зими та сприяла постачанню житлово-комунальних послуг на мінімальному рівні”. Згідно табл. 6 додатку до вказаного рішення „Загальний показник якості роботи підприємств”, найнижчі загальні коефіцієнти якості мали підприємства: ТОВ ”Житловик” - 0,92, ТОВ ”Зарічник” - 0,94, ТОВ ”Хімік-Сервіс-Інвест” - 0,94. ТОВ ”Техкомресурси” та ТОВ ”Спецмонта-жпроект” мали коефіцієнти, відповідно, 0,97 та 0,98, при максимальній величині коефіцієнта 1,0, це при тому, що утримання житлового фон-ду старої забудови міста має свою особливість надання послуг, отже і підхід відповідних органів виконавчих органів міської ради до форму-вання та затвердження тарифів для таких районів мав бути більш ретельним та відповідальним. Натомість рішенням виконкому № 154, від 27.03.2007 року „Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.09.06 р. №485 „Про всановлення тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій”, був затверджений рівень тарифів, що не дало змоги житлово-експлуатаційним підприємствам затвердити економічно обгрунтовані тарифи, що поставило в найбільш скрутне становище ті підприємства які обслуговують старий малоповерховий житловий фонд, тим більше з надвірними туалетами, вигрібними ямами та великою кількістю зелених насаджень. Показники якості робіт визначені відповідно до рішення виконкому СМР від 05 жовтня 2004 року. № 681, „Про порядок визначення загального показника якості робіт (послуг) по утриманню житлових будинків і прибудинкових територій”, практично не враховують різниці житло-вого фонду, на що неодноразово вказувала профільна комісія як керівніцтву УЖП та БУ так і профільним заступникам міського голови Куцу Я.В. та Бондарю А.П. З метою контролю за наданням населенню міста якісних послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій та належного вико-ристання коштів населення підприємствами, які на конкурсній основі отримали право на надання послуг згідно рішення Сумської міської ради від 25.10.05р. № 570, міський голова, за ініціативою профільної комісії, видав роспорядження № 439-Р від 11 червня 2007 року «Про комісію для перевірки виконання поточного ремонту підприємствами по обслуговуванню житлового фонду м.Суми, які на конкурсній основі отримали право на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій». Згідно цього роспорядження, комісія повинна була приступити до роботи 15 червня 2007 року, а результати перевірки надати міському голові до 16 липня 2007 року. До цього часу результати роботи згаданої комісії не оприлюднені, незважаючи на те, що членами комісії проводилась перевірка використання коштів по кожному будинку окремо, що повинно було стати підставою для узагальнення та оцінки роботи обслуговуючих підприємств, та розробки системи об’єктивного оцінювання роботи підприємств які надають послуги по утриманню житлових будинків і споруд та прибуди-нкових територій територіальної громади міста Суми, з урахуваням особливостей наявного житлового фонду. Після прийняття рішення № 385 від 12.08.2008 року, виконавчий комітет прийняв ще цілий ряд рішень, це такі як рішення № 408 від 14.08.08р, яке чомусь опинилось між рішенням № 385, від 12.08.08р. та рішенням № 409 також від 12.08.08р., опротестоване прокурором рішення №677, від 02.12.2008р., та, також опротестовані прокурором, загадкові рішення № 94 та № 95 від 17.02.09р., прийняті в терміновому порядку шляхом збору підписів членів виконкому. Ці рішення виконкому ще більше заплутали ситуацію стосовно „правил гри” на ринку обслуговування житлового фонду в м. Суми. З метою захисту прав Сумської міської територіальної громади на отримання якісних житлово-комунальних послуг, керуючись статтями 30, 47, 48, 49, 52, 54, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.92 Розділу 6 Регламенту роботи Сумської мі¬ської ради V скли-кання, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити тимчасову контрольну депутатську комісію міської ради завданням якої є поглиблене вивчення питання доцільності та наявності підстав для прийняття рішення виконавчого комітету № 385 від 12.08.2008 року „Про проведення конкурсу по відбору підприємств з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунальної власності територіалної громади міста Суми”, в частині територій, що обслуговують підприємства ТОВ ”Спецмонтажроект”, ТОВ ”Сумикомунтранс” та ТОВ ”Техкомресурси”, та можливості приведення організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово – комунальних послуг між їх виробниками та споживачами, у відповідності до чинного Законодавства та інтересів територіальної громади міста Суми.
 2. Затвердити персональний склад комісії:
  • Боженко Олександр Олександрович;
  • Бородавка Віталій Олександрович;
  • Науменко Сергій Іванович;
  • Рохманов Валентин Миколайович;
  • Руденко Володимир Семенович;
  • Теліженко Олександр Михайлович;
  • Чайченко Олег Володимирович;
  • Чернотицький Микола Миколайович.
 3. Призначити головою тимчасової комісії Руденка В.С. Комісія уповноважена залучати до участі в роботі спеціалістів будь-яких управлінь, відділів, комунальних підприємств і установ Сумської міської ради, а також сторонніх експертів.
 4. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря Сумської міської ради Гученка П.М.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 12-05-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав