2616-МР

Документи » Рішення міської ради » 2616-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" квітня 2009 р № 2616-МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 вересня 2006 року № 182 – МР «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Суми»

Відповідно до статті 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою КМ від 4 жовтня 1995 р. N 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ та наказу Фонду Державного майна України від 09.08.2007 N 1329 «Про внесення змін до Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності» Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Суми» до п. 9, 10, 11, 12, 22, 23, Додаток №1 та №2 виклавши їх в такій редакції:

 

«9. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств або їх структурних підрозділів визначається за формулою:

ОПЛ = Вп. х СОР.Ц,

де ОПЛ - розмір річної орендної плати, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.

СОР.Ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств або їх структурних підрозділів, визначена згідно з додатком № 1 до цієї Методики.

У разі перерахунку орендної плати за цілісний майновий комплекс підприємства, установи, їх структурного підрозділу по укладених договорах оренди до 19.01.2000 року плата визначається таким чином: здійснюється повна інвентаризація орендованого майна, визначається вартість орендованого майна, шляхом проведення незалежної оцінки.

Орендна плата за наступний місяць визначається шляхом коригування на індекси інфляції. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати».

 

«10. Розмір річної орендної плати за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків вартості орендованого майна визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.

Річна орендна плати за використання майна комунальної власності територіальної громади міста Суми для здійснення своєї виробничої діяльності підприємствами та установами, які на конкурсних засадах отримали право обслуговувати житловий фонд, дорівнює 5 % від вартості орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, визначеної на момент передачі майна в оренду».

 

«11.Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою (крім нерухомого майна):

Опл.міс. = Опл х Іп.р. х Ім.
12

де Опл.міс. – розмір місячної орендної плати за перший місяць, грн.;

Опл-річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. - індекс інфляції за період, який починається:
- у разі оренди іншого орендуємого індивідуально визначеного майна - з дати експертної оцінки;
- у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна - з дати експертної оцінки;
- у разі нової оренди цілісного майнового комплексу - з дати експертної оцінки;
- у разі продовження оренди цілісного майнового комплексу - з дати експертної оцінки;
Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.

У разі оренди індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення тощо) розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс. = Пп х СОР.Б х ККОР х Іп.р.х Ім.

Пп - площа орендованого нерухомого майна, кв.м;
СОР.Б – базова ставка орендної плати за використання 1кв.м нерухомого майна, встановлена рішенням Сумської міської ради;
ККОР. – корегуючий коефіцієнт, який враховує місцезнаходження, функціональне використання, термін експлуатації та інші якісні характеристики об’єкту нерухомого майна;
Іп.р. - індекс інфляції за період, який починається з 01 жовтня 2006 року;
Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.

Корегуючий коефіцієнт (ККОР.) розраховується за формулою із застосуванням додаткових коефіцієнтів:

ККОР = КТ х КФ х КМ х КТ.Е х КБ

КТ – коефіцієнт територіального розміщення згідно додатка 2;
КФ – коефіцієнт функціонального використання додатка 3;
КМ – коефіцієнт місцезнаходження згідно додатка 4;
КТ.Е – коефіцієнт терміну експлуатації згідно додатка 5;
КБ – коефіцієнт благоустрою згідно додатка 6.

У разі визнання орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць».

 

«12. Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна організаціями і установами, які утримуються за рахунок міського, обласного та державного бюджетів, спортивним організаціям для проведення занять в установах освіти з дітьми, громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (875-12); Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній, а також інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 0,08 гривень. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць».

 

«22. У разі, коли орендодавцем комунального майна є Уповноважений орган Сумської міської ради, орендна плата спрямовується: - за оренду цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) – 100% до міського бюджету; - за оренду окремого індивідуально визначеного та нерухомого майна, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації) – 100% орендної плати до міського бюджету, при цьому при формуванні міського бюджету на наступні роки фінансовому управлінню Сумської міської ради передбачати видатки на фінансування виготовлення технічної документації та свідоцтв права власності по об’єктам комунальної власності у розмірі не менше 20 % від коштів, які поступили на рахунок міського бюджету за оренду вищезазначеного майна.

У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, плата за оренду майна, що перебуває у їх господарському віданні, спрямовується - 70 % відсотків комунальному підприємству, 30 % - до міського бюджету.
Кошти, отримані підприємством, організаціями, установами від оренди комунального майна мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані».

 

«23. З метою визначення вартості нерухомого майна на момент його передачі у строкове платне користування (в оренду) та при внесенні змін до договору оренди, а саме до площі, проводиться незалежна оцінка даного майна. Оцінка об’єкта оренди проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості та діє протягом 6 місяців з дня її рецензування.

Незалежна експертна оцінка об’єкта оренди не проводиться при наданні в оренду нежитлових приміщень бюджетним організаціям, установам та спортивним організаціям в установах освіти. Вартість майна переданого в оренду визначається на підставі довідки про вартість КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації».


2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Єфіменка К.В.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв

 

Додатки [83.5 Kb] (cкачувань: 303) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 6-05-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав