2590-МР

Документи » Рішення міської ради » 2590-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" квітня 2009 р № 2590-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 12 липня 2007 року № 737 – МР «Про залучення пайових коштів Замовників будівництва (реконструкції) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми»
Враховуючи практику залучення пайових коштів Замовників будівництва (реконструкції) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми, з метою подальшого вдосконалення нормативно-методичного забезпечення рішення Сумської міської ради від 12 липня 2007 року № 737 – МР «Про залучення пайових коштів замовників будівництва (реконструкції) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми», та від 12 липня 2006 року № 75 – МР «Про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у складі спеціального фонду міського бюджету», у відповідності до статті 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій» (зі змінами, внесеними Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» № 800-VI від 25.12.2008 р.), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміну в назву рішення Сумської міської ради від 12 липня 2007 року № 737 – МР, виклавши його в наступній редакції: «Про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми».

2. Внести зміни та доповнення до додатку 1 рішення Сумської міської ради від 12 липня 2007 року № 737–МР, а саме:

2.1. Назву додатку викласти в наступній редакції:

«Порядок залучення пайових коштів (внесків) Замовників у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми».

2.2. Пункт 1.1 викласти в наступній редакції:

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залучення пайових коштів (внесків) Замовників у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми та оформлення договорів на сплату пайових внесків у зв'язку із:.

2.3. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції:

Розмір залучення пайових коштів (внесків) Замовників у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми визначається за принципами:.

2.4. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:

На розмір пайових коштів (внесків) Замовників впливають:.

2.5. Пункт 3.1.5 викласти в наступній редакції:

Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування.

2.6. Пункт 7.1 викласти в наступній редакції:

Величина пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми визначається у договорі, укладеному між Замовником та Управлінням реконструкції та капітального будівництва, відповідно до «Методики розрахунку величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми» не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення і наступних документів:.

2.7. Пункт 7.1.1. викласти в наступній редакції:

копії затвердженого документу про загальну кошторисну вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування;.

2.8. Пункт 8.1 викласти в наступній редакції:

Пайовий внесок сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію.

2.9. Пункт 9 викласти в наступній редакції:

9. Результат сплати пайового внеску або укладання Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми.

2.10. Пункт 9.1 викласти в наступній редакції:

Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до одержання дозволу на виконання будівельних робіт.

Істотними умовами договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту є: розмір пайового внеску; терміни (графік) оплати пайового внеску; відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайового внеску (участі) Замовника у створення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

2.11. Пункт 9.2 викласти в наступній редакції:

По факту сплати пайового внеску в повній сумі, визначеній в Договорі, управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради видає Замовнику відповідну довідку. У випадку, коли замовник не виконав умов договору про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми, управління реконструкції і капітального будівництва Сумської міської ради на протязі 10 робочих днів готує і подає позовну заяву до суду.

2.12. Пункт 10.1 викласти в наступній редакції:

Від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми звільняються Замовники у разі здійснення будівництва:
- об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється на конкурсній основі;
- об’єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій.

В інших випадках рішення про звільнення замовника від пайової участі (внеску) приймає виконавчий комітет Сумської міської ради за обґрунтованим поданням Управління реконструкції та капітального будівництва, погодженим з постійною планово-бюджетною комісією Сумської міської ради.

3. Внести зміни та доповнення до додатку 2 рішення Сумської міської ради від 12 липня 2007 року № 737–МР, а саме:

3.1. Назву додатку викласти в наступній редакції:

«Методика розрахунку величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми»

3.2. Пункт 1.7. викласти в наступній редакції:

Визначити загальну кошторисну вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування.

3.3. Пункт 1.8. викласти в наступній редакції:

За таблицею 3, в залежності від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, визначити коефіцієнт, що враховує загальну кошторисну вартість будівництва (реконструкції).

3.4. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції:

Формула розрахунку величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми:

Вj = Н·S·З·Рмісце·Kо,

де:

  Вj – величина пайової участі (внеску) Замовника будівництва (реконструкції) при реалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;

  Н – норматив величини пайової участі (внеску) Замовника будівництва (реконструкції) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в галузі народногосподарського комплексу (в розрахунку на 1 кв. м. загальної площі);

  S – загальна площа об'єкта містобудування, для якого визначається розмір пайової участі (внеску) (кв. м.);

  З – зональний коефіцієнт;

  Рмісце – коефіцієнт, що враховує кількість збережених та (або) додатково створених робочих місць;

   – коефіцієнт, що враховує загальну кошторисну вартість будівництва (спорудження) об’єкта містобудування;

3.5. Розділ 3 викласти в наступній редакції:

Граничний розмір пайової участі (внеску) Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми з урахуванням не заборонених законом інших відрахувань, встановлених Сумською міською радою, не може перевищувати:
- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення) (на 2009 рік - 3 % у зв’язку із фінансовою кризою);
- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування – для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення (на 2009 рік - 1 % у зв’язку із фінансовою кризою).

3.6. Розділ 4 викласти в наступній редакції:

До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми не залучаються Замовники у разі здійснення будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється на конкурсній основі;
- об’єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій.

Звільнити від внесення пайових коштів об’єкти реконструкції будівництва, які не пов’язані з розвитком інженерно-транспортної системи об’єкта.

3.7. Таблицю 3 викласти в наступній редакції:

Таблиця 3
Коефіцієнти, що коригують величину пайової участі (внеску) Замовників будівництва (реконструкції) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста в залежності від соціально-економічної значимості проекту
Назва коефіцієнта Позначення Одиниця диференціації Диференціація базової величини Значення коефіцієнта
Кількість збережених та додатково створених робочих місць Рмісць робочі місця понад 200 0,70
від 101 до 200 0,80
від 51 до 100 0,85
до 50 0,90
не змінюються 1,00
зменшуються 1,10
Загальна кошторисна вартість будівництва (спорудження) об’єкта містобудування млн. грн. понад 300 0,70
від 60 до 300 0,85
від 12 до 60 0,95
від 6 до 12 0,98
менше 6 1,00

4. Доручити виконавчому комітету Сумської міської ради внести зміни та доповнення до Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Суми.

5. Дане рішення вступає в силу з моменту його офіційного оприлюднення.

6. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б. і управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради (Шилов В.В.).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію (Козьменко С.М.), та постійну комісію з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин (Братушка Ю.В.).
Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 5-05-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав