2031-МР

Документи » Рішення міської ради » 2031-мр

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XXIV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" жовтня 2008 р № 2031-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до додатку 1 рішення Сумської міської ради від 25 жовтня 2006 року №196-МР «Про реорганізацію Притулку для осіб, які не мають постійного місця проживання та створення на його базі Центру реінтеграції бездомних громадян»

З метою координації роботи з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, врегулювання Положення про Центр реінтеграції бездомних громадян та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Унести з 01 листопада 2008 року зміни та доповнення до додатку № 1 рішення Сумської міської ради від 25 жовтня 2006 року № 196-МР «Про реорганізацію Притулку для осіб, які не мають постійного місця проживання та створення на його базі Центру реінтеграції бездомних громадян», а саме:
  1.1. Абзац 1 пункту 1.5 розділу 1 Положення про Центр реінтеграції бездомних громадян (далі – Положення) викласти в наступній редакції: «- відділення нічного перебування (на 40 осіб), яке створено для розміщення на ніч бездомних громадян, які не мають житлового приміщення, яке б вони могли використовувати для проживання, а в осінньо – зимовий період (листопад – березень) на 60 осіб».
  1.2. В абзацах 1, 2 пункту 1.6 розділу 1 Положення виключити «інші джерела, не заборонені законодавством України».
  1.3. В пунктах 1.8, 1.16 розділу 1 Положення словосполучення «виробничо – господарська» замінити на «господарська».
  1.4. Пункт 1.10 розділу 1 Положення викласти в наступній редакції:
  «1.10. У разі необхідності, за рішенням Сумської міської ради, можуть створюватися інші підрозділи, дільниці, діяльність яких спрямована на соціальний захист громадян без постійного місця проживання».
  1.5. Пункт 1.17 розділу 1 Положення викласти в наступній редакції:
  «1.17. У разі ліквідації комунальної установи кошти і майно переходять його засновнику». Відповідно, пункт 1.17 розділу 1 вважати пунктом 1.18.
  1.6. У абзаці 1 пункту 2.4 розділу 2 Положення слова «Центр надає послуги терміном до чотирьох місяців» замінити словами «Центр надає послуги загальним терміном до чотирьох місяців у поточному році».
  1.7. Пункт 2.4 розділу 2 Положення доповнити реченням
  «У разі звернення до Центру особи, звільненої з місць позбавлення волі, яка не має житла (за умови, що в регіоні немає закладів для осіб, звільнених з місць позбавлення волі), без медичної довідки про стан здоров’я вона приймається, як виняток, в кімнату – ізолятор Центру для подальшого визначення потреб та за умови отримання в десятиденний термін інформації з територіальних органів внутрішніх справ про необхідність надання соціальних послуг Центром».
  1.8. Пункт 2.5 розділу 2 Положення доповнити підпунктами:
  «- довідка про звільнення (для громадян, звільнених з місць позбавлення волі);
  - медична довідка про стан здоров’я (для громадян, звільнених з місць позбавлення волі);
  - угода про надання послуг Центром».
  1.9. В пункті 2.8 розділу 2 Положення підпункт «- порушення бездомним громадянином правил перебування у Центрі» викласти в наступній редакції
  «- порушення бездомним громадянином умов Угоди про надання послуг Центром та правил перебування на території Центру».
  1.10. Пункт 4.2 розділу 2 Положення доповнити підпунктами:
  «- надавати повну та правдиву інформацію про себе;
  - допомагати фахівцю з соціальної роботи у зборі інформації для відновлення документів». 
 2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка В.М.

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 28-11-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав