2016-МР

Документи » Рішення міської ради » 2016-мр

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XXIV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" жовтня 2008 р № 2016-МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 20.12.2006 № 280-МР "Про Положення про архівний відділ Сумської міської ради"

На підставі наказу Державного комітету архівів України від 05.06.2007 № 84 "Про внесення змін до примірного положення про архівний відділ міської ради республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення", керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 20.12.2006 № 280-МР "Про Положення про архівний відділ Сумської міської ради", а саме:

 

 1. 1. Підпункт 2.3.1. викласти в наступній редакції: "Складає і за погодженням з Держархівом Сумської області подає на розгляд міському голові м. Суми цільові програми, плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання". 
 2. Підпункт 2.3.4. викласти в наступній редакції: "Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування". 
 3. Підпункт 2.3.11. викласти в наступній редакції: "Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів". 
 4. Після підпункту 2.3.19. додати підпункт наступного змісту:
  "2.3.20. Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу". 
 5. Підпункт 2.3.20. вважати підпунктом 2.3.21. 
 6. Підпункт 2.4.6. викласти у наступній редакції:
  "Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчудження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів". 
 7. Підпункт 2.4.8. викласти в наступній редакції: "Порушувати питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду".

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 26-11-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав