2013-МР

Документи » Рішення міської ради » 2013-мр

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XXIV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" жовтня 2008 р № 2013-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2006 року № 2-МР „Про Регламент роботи Сумської міської ради V скликання” (зі змінами та доповненнями)

Керуючись статтею 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни та доповнення до рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2006 року № 2-МР „Про Регламент роботи Сумської міської ради V скликання” (зі змінами та доповненнями), а саме: в Регламенті роботи Сумської міської ради V скликання:
  1.1. Абзац 4 пункта 21 викласти в наступній редакції: «Проекти рішень підписують їх ініціатори (відповідно до пункту 17 Регламенту). У разі внесення питання на розгляд міської ради виконавчим комітетом чи постійними комісіями галузеве управління чи відділ візує проект рішення:
  - керівником (керівниками) виконавчих органів ради за належністю»;
  - фінансовим управління міської ради (для питань, які пов’язані з коштами);
  - правовим управлінням міської ради;
  - заступником (заступниками) міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
  - першим заступником міського голови;
  - секретарем міської ради».
  1.2. Пункт 22 викласти наступним чином:

  «22. Попередній розгляд проектів рішень Не пізніше як за 20 днів підготовлені і оформлені належним чином проекти рішень у друкованому вигляді подаються у відділ з організації діяльності ради. Відділ їх реєструє, робить позначку про реєстрацію на копії проекту рішення, організує попередній розгляд у профільних постійних комісіях. Постійні комісії на своїх засіданнях розглядають проекти рішень, висновки правового управління та виконавчих органів ради і готують власні висновки у формі рекомендацій міській раді. Після попереднього розгляду в профільних комісіях проект рішення має бути розглянутий у постійній комісії з питань правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту на предмет його відповідності вимогам Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів. Проект рішення, відносно якого постійною комісією з питань правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту зроблено висновок про його невідповідність повністю або частково Конституції або законам України, для розгляду на пленарному засіданні не виноситься і повертається для доопрацювання ініціатору».

  1.3. Пункт 53 викласти в наступній редакції:

  «53. Пропозиції до проектів рішень Підписані пропозиції до проектів рішень, подаються в письмовій формі у 2-х примірникам (один в матеріали головуючому, другий – для протоколу пленарного засідання). Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради. Редакційні правки, що надані усно або письмово, ставляться на голосування. Проекти рішень з усіма наявними до них правками, пропозиціями та доповненнями (за наявності), а також з листами узгоджень, довідковими, інформаційними, експертними та іншими матеріалами до них зберігаються в галузевих управліннях і відділах протягом діючого скликання міської ради». Проекти рішень, з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних правок, доопрацьовуються їх розробниками протягом 2-х робочих днів та подаються ними на підпис особі, яка головувала на сесії. У рішенні і додатках до нього під підписом головуючого на сесії зазначається: «Виконавець: (прізвище, ініціали), підпис, дата». На зворотній сторінці кожного аркуша внизу справа виконавець ставить свій підпис і дату».

  1.4. Пункт 54 доповнити останнім абзацом:

  «Рішення, які підписані головуючим на сесії (або особою, передбаченою цим пунктом) розробники надають у відділ з організації діяльності ради в день їх підписання: - в друкованому варіанті (для подальшої організації їх тиражування і розсилки);
  - в електронному вигляді (для оприлюднення на офіційному сайті Сумської міської ради)».

 2. 2. Вважати такими, що втратили чинність редакції пунктів № 22 та № 53 рішення Сумської міської ради від 11 липня 2007 року № 684-МР «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2006 року № 2-МР „Про Регламент роботи Сумської міської ради V скликання”».

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 26-11-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав