1882-МР

Документи » Рішення міської ради » 1882-мр

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XXIII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "01" жовтня 2008 р № 1882-МР
м. Суми

Про використання коштів резервного фонду міського бюджету за червень 2008 року
Відповідно до частини четвертої статті 24 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ п/п

Назва рішення, дата його прийняття

Сума, грн.

Напрямок використання

Профінан-совано,грн.

Викона-но, грн.

1.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.06.08 № 281 “Про виділення коштів із ре-зервного фонду місько-го бюджету на заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в житлово-му будинку по вул. К.Зеленко, 14 міста Суми внаслідок само-вільного його перепла-нування власником квартири № 8 громадя-нином Шкромадою Ю.І.”

49798

Здійснення заходів, спрямованих на ліквіда-цію наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в жит-ловому будинку по вул. К. Зеленко, 14 міста Суми внаслідок його самовільного перепланування, на умовах повернення до міського бюджету всієї суми коштів громадянином Шкромадою Ю.І.

-

-

 

РАЗОМ

49798

 

-

-

Секретар Сумської міської ради

П.М. ГученкоДата публікації: 24-11-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав