1741-МР

Документи » Рішення міської ради » 1741-мр

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "30" липня 2008 р № 1741-МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 11 липня 2007 року №668-МР «Про «Положення про порядок проведення земельних конкурсів (аукціонів) в м. Суми»

Відповідно до статей 12, 124, 135, пункту 12 розділу Х Земельного кодексу України, керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008року, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 11 липня 2007року №-668-МР «Про «Положення про порядок проведення земельних конкурсів (аукціонів) в м. Суми», а саме:

 

 1. В розділі 1 організатором аукціону визначити виконавчий комітет Сумської міської ради. 
 2. Пункт 1.5. викласти в наступній редакції: «Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності шляхом проведення земельного аукціону приймає Сумська міська рада на підставі подання профільної постійної комісії Сумської міської ради». 
 3. Пункт 1.8. викласти в наступній редакції: «Проведення земельних аукціонів здійснює юридична особа, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на проведення аукціонів на підставі договору, укладеного з виконавчим комітетом Сумської міської ради.
 4. Пункт 2.1. доповнити: «Витрати, пов’язані із складанням технічного паспорту на земельну ділянку оплачуються переможцем земельного аукціону протягом 10 робочих днів після дня їх проведення». 
 5. Розділ 2 доповнити п.2.12. «Організатор земельних аукціонів має право відмовитись від їх проведення не пізніше, як за 10 днів до їх проведення з обов’язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельного аукціону із зазначенням причин скасування». 
 6. Пункт 2.6. викласти в наступній редакції: «На підставі рішення Сумської міської ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які виставляються на земельний аукціон, та стартової ціни їх продажу, юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення аукціонів, не пізніше як за 30 днів до їх проведення, публікує в офіційних засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельного аукціону». 
 7. Пункт 3.14. викласти в редакції: «Особи, які подали заяву отримують інформаційний пакет учасника аукціону. Учасник аукціону має право придбати на аукціоні лише ті лоти, на які подані заяви та за які сплачено реєстраційний та гарантійний внески і отримано інформаційний пакет учасника аукціону». 
 8. Доповнити рішення розділом 9 «Набуття права оренди на конкурентних засадах», в якому викласти наступне:
  9.1. Право оренди земельної ділянки набувається на підставі результатів аукціону, проведеного згідно цього Положення, з особливостями, визначеними цим розділом.
  9.2. Технічні паспорти земельних ділянок кожного об’єкта земельних аукціону повинні містити проекти договорів оренди відповідних земельних ділянок.
  9.3. Стартові ціни об’єктів аукціону визначаються на підставі розроблених та затверджених відповідно до законодавства проектів землеустрою, звітів про грошову оцінку земельних ділянок, з урахуванням розрахунків річної орендної плати за землю відповідного цільового призначення. Кошти, які повинен сплатити переможець аукціону, сплачуються на рахунок виконавчого комітету Сумської міської ради.
  9.4. Після реєстрації в якості учасника аукціону на право оренди земельної ділянки юридичні особи, а також фізичні особи – підприємці повинні сплатити до цільового фонду Сумської міської ради 50% від експертної грошової оцінки земельної ділянки. Учасникам, які не перемогли у аукціоні, сплачені кошти повертаються протягом 10 банківських днів після проведення земельного аукціону.
  9.5. При проведенні земельного аукціону базовими критеріями визначення переможця виступає ціна, яку пропонує учасник земельного аукціону за здобуття права оренди земельної ділянки, а також загальний розмір частини нежитлових приміщень для розміщення об’єктів соціально-культурного призначення, які учасник земельного аукціону зобов’язується передати до комунальної власності територіальної громади міста Суми у разі його перемоги, інші умови щодо використання земельної ділянки. Ціна має бути виражена у грошовій сумі.
  9.6. Необхідними підставами для укладання договору оренди земельної ділянки після визначення переможця земельного аукціону є : рішення Сумської міської ради про продаж права оренди земельних ділянок, угода про участь в земельному аукціоні, протокол земельного аукціону та довідка банківської установи про сплату передбачених цим протоколом коштів.
  9.7. У разі несплати переможцем земельного аукціону передбачених угодою про участь в аукціоні коштів Ініціатор має право визнати земельний аукціон таким, що не відбувся. Сума гарантійного внеску в цьому випадку не повертається особі, яка була визнана переможцем земельного аукціону.
  9.8. Після сплати переможцем земельного аукціону коштів згідно з протоколом аукціону та угодою про умови участі в земельному аукціоні він зобов’язаний в 10-ти денний термін звернутися до Ініціатора із клопотанням щодо укладання договору оренди земельної ділянки.
  9.9. У випадку порушення з вини переможця земельного аукціону терміну щодо укладення договору оренди земельної ділянки або визначеного угодою про участь в земельному аукціоні терміну внесення коштів за набуття права оренди земельної ділянки, земельний аукціон може бути визнані таким, що не відбувся. В цьому випадку сплачений гарантійний внесок переможцю земельного аукціону не повертається.
  9.10. Право оренди земельної ділянки виникає після укладання договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації.
 9. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Трофименка М.О., а контроль – на постійну комісію з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин, природокористування та екології (Братушка Ю.В.).

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 19-09-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав