1738-МР

Документи » Рішення міської ради » 1738-мр

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "30" липня 2008 р № 1738-МР
м. Суми

Про внесення змін в додаток до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2007 року № 354 – МР „Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців”

На виконання рішення Сумської міської ради від 25 червня 2008 року № 1684 - МР „Про збільшення обсягу коштів міського бюджету на виконання виборчих програм та доручень виборців у 2008 році”, керуючись статтею 25 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Викласти в новій редакції окремі пункти додатку до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2007 року № 354 – МР „Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців”, зокрема :
    «Пункт 2. Кошти міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців у сумі 50,0 тис. грн. використовуються :
    2.1. В сумі 25,0 тис. грн. - на здійснення видатків виключно в межах компетенції, діючих міських бюджетних програм та мережі установ і організацій головних розпорядників коштів, затвердженої на поточний рік, крім видатків по КЕКВ 1110 „Оплата праці працівників бюджетних установ”, КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату”, КЕКВ 1161 „Оплата теплопостачання”, КЕКВ 1162 „Оплата водопостачання та водовідведення”, КЕКВ 1163 „Оплата електроенергії”, КЕКВ 1164 „Оплата природного газу”. Кошти резервуються в міському бюджеті по КФКВ 250102 „Резервний фонд” КЕКВ 3000 „Нерозподілені видатки” з подальшим їх перерозподілом відповідно до заяв депутатів Сумської міської ради;
    2.2. В сумі 25,0 тис. грн. – починаючи з 2009 року, на підставі поданих до 01 грудня (що передує бюджетному року) головним розпорядникам коштів пропозицій депутатських фракцій Сумської міської ради (оформлених протоколом засідання). Кошти розподіляються в наступній пропорції : не менше 60 відсотків на житлово-комунальне господарство, не більше 40 відсотків відповідно до абзацу першого, підпункту 2.1. На підставі наданих пропозицій, кошти розподіляються на видатки головним розпорядникам коштів, при формуванні міського бюджету на відповідний рік». Пункт 3. Виключити. «Пункт 4. Якщо кошти використовуються відповідно до підпункту 2.1, пункту 2, заяви (додаток № 1 до Порядку) про виділення коштів з міського бюджету подаються особисто депутатами Сумської міської ради до головних розпорядників коштів для опрацювання та при необхідності для надання висновків. Заяви подаються не пізніше 15 жовтня поточного року». 
  2. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови (Трофименко М.О.) та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С. А.), а контроль – на постійну планово - бюджетну комісію Сумської міської ради (Теліженко О.М.).

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 19-09-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав