1716-МР

Документи » Рішення міської ради » 1716-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ ХХII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "04" липня 2008 р № 1716-МР
м. Суми

Про надання дозволу на створення будинкових комітетів жителів будинків № 24 по вул. Харківській та № 5 по вул. Супруна

З метою забезпечення участі членів територіальної громади міста Суми у вирішенні питань місцевого значення, на підставі заяв ініціативних груп жителів будинку № 24 по вулиці Харківській та жителів будинку № 5 по вулиці Супруна про створення будинкового комітету, відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на створення будинкових комітетів жителів будинку № 24 по вул. Харківській та № 5 по вул. Супруна, а також визначити їх назву: «Харківська, 24» та «Супруна, 5» відповідно. 
 2. Визначити основним напрямом діяльності будинкових комітетів жителів будинків № 24 по вул. Харківській та № 5 по вул. Супруна – задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів будинку шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. 
 3. Уповноваженим зборами (конференцією) жителів будинків № 24 по вул. Харківській та № 5 по вул. Супруна представникам здійснити легалізацію будинкового комітету жителів будинку № 24 по вул. Харківській та № 5 по вул. Супруна в порядку, встановленому законодавством.
 4. Надати будинковим комітетам жителів будинків № 24 по вул. Харківській та № 5 по вул. Супруна для реалізації основного напряму своєї діяльності з дня легалізації наступні повноваження:
  4.1.Представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку у Сумській міській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади.
  4.2.Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України, органів виконавчої влади, рішень Сумської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
  4.3.Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Суми та проектів місцевих бюджетів.
  4.4.Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання житлового будинку і прибудинкової території, обладнання дитячих і спортивних майданчиків тощо в належному стані.
  4.5.Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
  4.6.Захищати права та представляти інтереси жителів будинку в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
  4.7.Здійснювати контроль за якістю надаваних жителям будинку житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт.
  4.8.Здійснювати контроль за використанням житлово-експлуатаційним підприємством коштів на обслуговування будинку, проведення ремонтних робіт та благоустрою прибудинкової території.
  4.9.Здійснювати контроль за дотриманням належного санітарного стану в будинку та на прибудинковій території.
  4.10.Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Сумської міської ради та її виконавчого комітету.
  4.11.Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення жителями будинку правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.
  4.12.Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
  4.13.Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
  4.14.Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у будинку.
  4.15.Сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з жителями будинку та їх прийому.
  4.16.Інформувати громадян про діяльність будинкового комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
 5. Визнати, що органи самоорганізації населення – будинковий комітет житлового будинку № 24 по вулиці Харківській та будинковий комітет житлового будинку № 5 по вул. Супруна діють на території, в межах будинку № 24 по вулиці Харківській та будиноку № 5 по вул.Супруна відповідно.
 6. Зобов’язати органи самоорганізації населення – будинковий комітет житлового будинку № 24 по вулиці Харківській та будинковий комітет житлового будинку № 5 по вул. Супруна щоквартально надавати до організаційного відділу Сумської міської ради копії протоколів зборів мешканців та рішення, що були прийняті на зборах будинкового комітету. 
 7. Доручити організаційному відділу Сумської міської ради довести дане рішення до відому жителів будинків № 24 по вул. Харківській та № 5 по вул. Супруна в порядку, встановленому законодавством та оприлюднити його в засобах масової інформації. 
 8. Організацію проведення зборів (конференції) органів самоорганізації населення – будинкового комітету житлового будинку № 24 по вулиці Харківській та будинкового комітету житлового будинку № 5 по вул. Супруна покласти на виконавчий комітет Сумської міської ради. 
 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 28-07-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав