1583-МР

Документи » Рішення міської ради » 1583-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ ХХI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "04" червня 2008 р № 1583-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Зарічного району м. Суми від 11.04.08 № 20 на рішення Сумської міської ради «Про Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Суми» від 14 червня 2006 № 42 - МР

Прокурором Зарічного району м. Суми внесено протест № 20 від 11.04.08 на рішення Сумської міської ради «Про Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Суми» від 14 червня 2006 № 42 - МР, яким регулюються організаційні та майнові відносини, пов’язані з орендою майна комунальної власності територіальної громади міста Суми.Прокурор Зарічного району м. Суми зазначає, що вказане рішення в частині нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди комунального майна, укладеного строком на один і більше років та визначення установ виконавчих органів Сумської міської ради, що утримуються за рахунок міського бюджету орендодавцями комунального майна, що передано їм в оперативне управління було прийнято з порушенням норм чинного законодавства, а саме: статей 793, 794 Цивільного кодексу України, статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».Розглянувши протест прокурора Зарічного району м. Суми, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Протест прокурора Зарічного району м. Суми від 11.04.08 № 20 на рішення Сумської міської ради «Про Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Суми» від 14 червня 2006 № 42 – МР задовольнити. 
 2. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 14 червня 2006 року № 42 - МР «Про Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Суми», а саме:
  - пункт 1.2. викласти в новій редакції, а саме:

  «1.2.Орендодавцями комунального майна є:
  -Уповноважений орган Сумської міської ради (далі - Уповноважений орган) щодо:
  • цілісних майнових комплексів комунальних підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) лише за згодою Сумської міської ради, оформленою відповідним її рішенням;
  • нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) з урахуванням рекомендацій постійної комісії з питань контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією (далі – Комісія);
  • окремого індивідуально визначеного майна, що відображається на балансі Уповноваженого органу з урахуванням рекомендацій Комісії;
  • майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації з урахуванням рекомендацій Комісії;
  • окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна переданого в оперативне управління установам виконавчих органів Сумської міської ради, що утримуються за рахунок міського бюджету, в тому числі установам, з централізованою бухгалтерією з урахуванням рекомендацій Комісії; - комунальні підприємства відносно майна, що перебуває у їх господарському віданні.»;
  - у пункті 2.7 замість слів «один» записати «три»;
  - у назві третього розділу після слів «підприємствами» виключити слова «установами, організаціями»;
  - у пункті 3.1 після слів «підприємства» виключити слова «установи», після слів «господарське відання» виключити слова «або в оперативне управління» та після слів «площу 200 кв.м» виключити слова «після попереднього узгодження з галузевими управліннями (відділами) міської ради»;
  - у пункті 3.2. після слів «Уповноваженого органу» виключити «галузевого управління (відділу)»;
  - у пунктах 3.3. та 3.5. після слова «підприємством» виключити слово «установою»;
  - у пункті 3.4. після слова «підприємствами» виключити слово «установами»;
  - у пункті 3.6 після слова «підприємства» виключити слово «(установи)»;
  - у пункті 3.9. після слів «комунальні підприємства» виключити слова «організації, установи». 
 3. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 27 вересня 2006 року № 182 - МР «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Суми», а саме:
  - у пункті 2 та 3 після слова «підприємства» виключити слова «або установа»;
  - у пункті 22 виключити третій абзац. 
 4. Про прийняте рішення Сумської міської ради повідомити прокурора Зарічного району м. Суми. 
 5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Єфіменка К.В.

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 17-07-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав