1290-МР

Документи » Рішення міської ради » 1290-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ ХVІІI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "27" лютого 2008 р № 1290-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора м. Суми від 15.02.08 № 17/8 на рішення Сумської міської ради №189 - МР від 20.09.06 «Про встановлення базової ставки орендної плати за використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Суми»

Розглянувши протест прокурора м. Суми, Сумська міська рада встановила, що даний протест не підлягає задоволенню з наступних підстав. Відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією, цим та іншими законами. Відповідно до ч.1 статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Відповідно до ч.5 статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. Відповідно до ч.5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції. Встановлення базової ставки орендної плати є невід’ємною частиною визначення орендної плати за користування нерухомим майном комунальної власності, що знаходиться в оренді та здійснюється в межах наданих міським радам повноважень щодо володіння, користування та розпорядження відповідним майном, оскільки орендна плата є суттєвою умовою договору оренди. Відповідно до статті 76 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України» у 2008 році при передачі майна комунальної власності в оренду, орендні ставки за державне майно, які затверджені Кабінетом Міністрів України, будуть застосовуватись як стартові при проведенні конкурсу. Враховуючи викладене, та керуючись статтями 21 Закону України «Про прокуратуру» та 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора м. Суми від 15.02.08 № 17/8 на рішення Сумської міської ради №189 - МР від 20.09.06 «Про встановлення базової ставки орендної плати за використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Суми» відхилити. 
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора м. Суми. 
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Єфіменка К.В.

 

Міський голова

Г.М. Мінаєв

 Дата публікації: 27-03-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав