1174-МР

Документи » Рішення міської ради » 1174-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" січня 2008 р № 1174-МР
м. Суми

Про міський бюджет на 2008 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради проект міського бюджету на 2008 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.01.2008 № 2 „Про внесення пропозиції Сумській міській раді щодо проекту міського бюджету на 2008 рік”), який сформовано на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2008 рік у сумі 514976729 грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 347096200 грн., додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1730414 грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 119989100 грн., субвенції з обласного бюджету в сумі 408500 грн. та субвенції з районних бюджетів у сумі 58600 гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 467032914 грн., спеціального фонду бюджету 47943815 грн., у тому числі бюджету розвитку 18400762 грн. (додаток №1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2008 рік у сумі 514029344 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 466089518 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 47939826 грн. за функціональною структурою (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 500000 гривень.
 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до міського бюджету та обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються іншим бюджетам на 2008 рік (додаток № 4).
 5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджету села Піщане та коштів, що передаються до державного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, згідно із додатком № 4 до цього рішення.
 6. Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету у сумі 191679 грн. та розподіл надання кредитів з міського бюджету, у сумі 1139064 грн. в 2008 році (додаток № 5).
 7. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), у сумі 8500762 гривень.
 8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6).
 9. Затвердити перелік об’єктів за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (додаток № 7).
 10. Затвердити перелік видатків використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток №8).
 11. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2008 рік у сумі 1925000 гривень.
 12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2008 рік за їх економічною структурою відповідно ст. 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” :
  • оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
  • нарахування на заробітну плату (код 1120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
  • забезпечення продуктами харчування (код 1133);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
  • трансферти населенню (код 1340);
  • трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
  Установити, що фінансування витрат по захищених статтях міського бюджету проводиться в першочерговому порядку.
 13. Розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.
 14. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 61700535 грн. (додаток № 9).
 15. Установити, що в 2008 році розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань. Поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
 16. Розподілити кошти, доведені в розрахунку міжбюджетних трансфертів міському бюджету на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів, та спрямувати їх на капітальні видатки галузей бюджетної сфери, а саме на :
  • освіту - 3286400 грн., в тому числі бюджет розвитку по об’єктах: „Реконструкція покрівлі класичної гімназії по вул. Дзержинського,5”-1724000 грн.; „Будівництво школи №29 по вул.Заливній,25” - 150000грн.;
  • охорону здоров”я - 275000 грн.;
  • соціальний захист та соціальне забезпечення „Реконструкція приміщення під центр „Берегиня” по вул.Інтернаціоналістів,18” - 200000 грн. (бюджет розвитку).
 17. Надати право виконавчому комітету міської ради при необхідності :
  • проводити перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що не призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах з наступним затвердженням міською радою;
  • вносити зміни до міського бюджету по доходах і видатках з послідуючим затвердженням міською радою у разі зміни обсягів дотацій та субвенцій з Державного бюджету України та бюджетів інших рівнів.
 18. Дозволити фінансовому управлінню міської ради у виняткових випадках здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів міського бюджету з наступним затвердженням міською радою:
  • щодо субвенцій з державного бюджету за функціональною та економічною класифікацією – самостійно;
  • щодо решти видатків за економічною класифікацією на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника коштів в межах обсягу його бюджетних призначень.
 19. Зобов’язати головного розпорядника коштів міського бюджету – управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради у двотижневий термін після затвердження міського бюджету узгодити з постійними комісіями міської ради: планово - бюджетною та з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та надзвичайних ситуацій титульні списки по видатках, передбачених у бюджеті по КФК 100102 ,,Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади” та КФК 100203 ,,Благоустрій міст, сіл, селищ”.
 20. Установити, що пільги, компенсації та гарантії, встановлені для громадян, яким присвоєно звання ,,Почесний громадянин міста Суми”, надаються у разі, якщо грошові доходи цих громадян за попередній рік без врахування грошової винагороди, передбаченої пунктом 4.7. Положення про звання ,,Почесний громадянин міста Суми”, затвердженого рішенням міської ради від 24 березня 2004 року, не перевищують величини п’яти прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством з 1 січня 2008 року для працездатних осіб.
 21. Прийняти до відому пояснення до розрахунків бюджету на 2008 рік (додаток № 10) та інформацію про виконання міського бюджету за 2007 рік (додаток № 11).
 22. Рішення Сумської міської ради від 27 грудня 2006 року № 310 – МР ,,Про міський бюджет на 2007 рік” зі змінами та доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям цього рішення.
 23. Доручити виконавчому комітету Сумської міської ради організувати роботу з доопрацювання міського бюджету та винесення його на розгляд та затвердження Сумською міською радою після внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
 24. Додатки №№ 1 – 11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 25. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бойка С.О. та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С. А.), а контроль на постійну планово - бюджетну комісію Сумської міської ради (Теліженко О.М.). 

 

Міський голова

Г.М. Мінаєв

 

Додатки [3.77 Mb] (cкачувань: 192)Дата публікації: 22-02-2008
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав