912-МР

Документи » Рішення міської ради » 912-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XIV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "24" жовтня 2007 р № 912-МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 20 вересня 2006 року № 172-МР "Про затвердження Типового договору оренди земельної ділянки, що укладається з юридичними та фізичними особами"

Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, керуючись статтею 25, пунктом 43 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та для забезпечення виконання рішення Сумської міської ради від 27 червня 2007 року № 634-МР «Про затвердження «Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі у місті Суми», Сумська міська рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни до додатків № 1 та № 2 до рішення Сумської міської ради від 20 вересня 2006 року № 172-МР "Про затвердження Типового договору оренди земельної ділянки, що укладається з юридичними та фізичними особами", а саме:
  1.1. По тексту додатків до рішення замість назви структурного підрозділу виконавчого органу Сумської міської ради "Управління земельних та природних ресурсів Сумської міської ради" читати "Управління земельних ресурсів Сумської міської ради" у відповідному відмінку.
  1.2. Пункт 2.3. розділу 2 "Умови договору" викласти у наступній редакції: "Земельна ділянка передається в оренду за актом прийому-передачі, який оформляється у термін не пізніше семи днів з моменту підписання цього договору та вступає в силу з моменту набуття ним чинності.".
  1.3. Частини 1-6 розділу 3 "Орендна плата" викласти у наступній редакції: "Розмір річної орендної плати на 200__ рік, розрахованої на підставі рішення Сумської міської ради від 27 червня 2007 року № 634-МР, становить ___________ грн. (______________ грн. ____ коп.), що становить _______ грн. (________________________ грн. ___ коп.) за місяць. За наступні роки, починаючи з 200__ року, орендна плата справляється з урахуванням коефіцієнту індексації. Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього договору у порядку та у випадках, передбачених законодавством України. Орендна плата обов’язково перераховується щорічно станом на 1 січня поточного року в разі зміни розміру коефіцієнта індексації, що застосовується при проведенні розрахунку грошової оцінки землі, про що повідомляється Орендар. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі щомісячно рівними частками до 30 числа місяця, наступного за звітним, на рахунок міського бюджету м. Суми №_______________, код платежу 13050___. Банк одержувача УДК Сумської області код 23636315, МФО 837013."
  1.4. Пункт 5.5. розділу 5 "Зміни, припинення та розірвання договору" викласти у наступній редакції: "Розірвання цього договору не потребує укладання додаткової угоди. Договір вважається розірваним з моменту підписання акту прийому - передачі земельної ділянки, після прийняття Орендодавцем відповідного рішення, та внесення в державний реєстр земель інформації про дострокове припинення цього договору, якщо інше не встановлено рішенням." 
 2. Управлінню земельних ресурсів Сумської міської ради (Скрипка В.В.) керуватись в роботі Типовим договором оренди земельних ділянок зі змінами. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бойка С.О.

 

Міський голова

Г.М. МінаєвДата публікації: 5-11-2007
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав