846-МР

Документи » Рішення міської ради » 846-МР

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XIV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "10" жовтня 2007 р № 846-МР
м. Суми

Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення – „Квартальний комітет „Ганнівський"

Розглянувши заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 28 травня 2007 року та протокол № 1 від 28 травня 2007 року зборів жителів за місцем проживання з ініціювання створення квартального комітету, та список учасників зборів жителів за місцем проживання, відповідно до статті 140 Конституції України, статей 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 24 Закону України „Про органи самоорганізації населення", статті 137 Господарського кодексу України, рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2007 року № 540-МР „Про органи самоорганізації населення в м. Суми", керуючись статтями 14, 25, пунктом 20 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення та визначити його назву – „Квартальний комітет „Ганнівський”. 
 2. Визначити, що орган самоорганізації населення „Квартальний комітет „Ганнівський” (далі „Комітет”) діє в межах території кварталу № 4. 
 3. Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 28 травня 2007 року № 1 на території діяльності „Комітету” мешкає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) 415 жителів, у тому числі 320 жителів, які мають право голосу станом на 28 травня 2007 року. 
 4. Основними напрямками діяльності „Комітету” є:
  4.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України.
  4.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
  4.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.
 5. Надати „Комітету” у межах території його діяльності такі власні повноваження:
  5.1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів у Сумській міській раді та її виконавчому комітеті;
  5.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради розпоряджень Сумського міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
  5.3. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо. З цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
  5.4. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку м. Суми, проектів міського бюджету;
  5.5. Організовувати на добровільних засадах участь жителів кварталу у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
  5.6. Здійснювати контроль за якістю наданих громадянам, які проживають на території „Комітету”, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених на кварталі ремонтно – будівельних робіт;
  5.7. Узгоджувати плани проведення житлово – експлуатаційними організаціями, ремонтно – будівельними організаціями, фізичними особами поточних ремонтно-будівельних робіт на території „Комітету”;
  5.8. Контролювати використання житлово – експлуатаційними організаціями, іншими ремонтно – будівельними організаціями, фізичними особами зібраних коштів на проведення ремонтно - будівельних робіт на території „Комітету” та затверджувати акти приймання виконаних робіт;
  5.9. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту, розташованих на території „Комітету”, у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприянні збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охорони пам’яток історії та культури, впровадженню у побут нових обрядів;
  5.10. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які проживають на території „Комітету”, уносити пропозиції з цих питань до Сумської міської ради та до її виконавчого комітету;
  5.11. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду у здійсненні протипожежних заходів на території „Комітету”, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
  5.12. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку на території „Комітету”;
  5.13. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
  5.14. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності Комітету;
  5.15. Сприяти депутатам місцевої ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах на території діяльності Комітету;
  5.16. Іінформувати громадян про діяльність комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань. 
 6. „Комітет” набуває власних повноважень з дня його легалізації та здійснює їх постійно до припинення своєї діяльності. 
 7. „Комітету” в місячний термін після легалізації направити до правового управління Сумської міської ради та до Ковпаківської районної в м. Суми адміністрації копії наступних реєстраційних документів: Положення про орган самоорганізації населення, рішення Сумської міської ради „Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення – „Квартальний комітет „Ганнівський", свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, список персонального складу членів органу самоорганізації населення. 
 8. Дозвіл на створення та діяльність „Комітету” надано на термін повноважень Сумської міської ради V скликання.
 9. Діяльність Комітету може бути припинена достроково у передбачених законом випадках. 
 10. Організацію виконання даного рішення покласти на виконуючого обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Куца Я. В.

 

Секретар Сумської міської ради

П.М. ГученкоДата публікації: 30-10-2007
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав