Про Службу у справах дітей

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали служби у справах дітей

Служба у справах неповнолітніх Сумської міської ради була створена в 2005 році. Положення про службу у справах неповнолітніх було затверджено рішенням Сумської міської ради від 20 липня 2005 року № 1321-МР.

Рішенням Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року № 1666-МР "Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 20 липня 2005 року № 132-МР "Про Положення про службу у справах неповнолітніх Сумської міської ради" службі надано статус юридичної особи.

На виконання Постанови КМУ від 26.04.2007 року № 872 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ України" в жовтні 2007 року рішенням Сумської міської ради № 837-МР назву служби було замінено на "Служба у справах дітей".

Рішенням Сумської міської ради від 29 жовтня 2008 року № 2015-МР затверджено нову редакцію Положення про службу у справах дітей Сумської міської ради.

Служба у справах дітей Сумської міської ради є виконавчим органом міської ради, на яку покладається організація, координація та контроль діяльності щодо здійснення соціального захисту та профілактики правопорушень серед дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба утворюється міською радою, підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради та міському голові.

На обліку в службі станом на 1 січня 2011 року перебуває 316 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 218 дитини знаходяться під опікою;

В місті створено 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 12 дітей та 7 прийомних сімей, до яких влаштовано 19 дітей.

На обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах перебуває 65 дітей.


Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Якщо Ви вирішили усиновити дитину

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали служби у справах дітей

Усиновлення - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду

Шлях усиновлювача


 1. Одержання консультації про усиновлення в службі у справах дітей за місцем свого проживання.
 2. Збір документів.
 3. Подання до служби у справах дітей за місцем свого проживання за¬яви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних до¬кументів.
 4. Обстеження представником служби у справах дітей умов проживан¬ня майбутніх кандидатів в усиновлювачі.
 5. Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.
 6. Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.
 7. Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.
 8. Знайомство та встановлення контакту з дитиною.
 9. Подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах дітей за місцем її проживання.
 10. Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 11. Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгля¬ду питання усиновлення.
 12. Отримання рішення суду про усиновлення дитини.
 13. Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.
 14. Передача дитини усиновлювачам.
 15. Здійснення працівниками служби у справах контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (працівники служби у справах дітей щорічно відвідують сім'ю протягом перших трьох років після усиновлення, в подальшому - однин раз на три роки до досягнення дитиною повноліття).

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Якщо ви бажаєте створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали служби у справах дітей

Якщо ви бажаєте створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу

 

 1. Вам необхідно подати заяву про бажання створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу до районної державної адміністрації або міськвиконкому за місцем проживання.
 2. Подати до райдержадміністрації або міськвиконкому наступні документи: довідку про склад сім’ї; копію свідоцтва про шлюб (для подружжя); копії паспортів; довідку про стан здоров’я кандидатів та членів сім’ї, письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі чи прийомні батьки, довідку про доходи потенційної прийомної сім’ї
 3. Пройти навчання кандидатів у прийомні батьки або батьки-вихователі в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання та отримати довідку про проходження курсу підготовки та рекомендацію центру.
 4. Зареєструватись у службі у справах дітей за місцем проживання як потенційним прийомним батькам або батькам-вихователям та отримати висновок про можливість створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу.
 5. Ознайомитись з банком даних на дітей та за участі служби у справах дітей та соціального працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді визначитись щодо взаємодобору дитини.

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Перелік документів необхідних для встановлення опіки (піклування) над дитиною.

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали служби у справах дітей

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву;
 • копію паспорта;
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 • висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

 

Надання консультацій та прийом документів для встановлення опіки (піклування) здійснюється спеціалістами служби у справах дітей щосереди з 08:00 до 17:00 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, каб. 422


Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Інформація про стан виконання Програми подолання дитячої безпритульності

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали служби у справах дітей

Інформація про стан виконання рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2007 року №539-МР „Про міську Програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2007-2010 роки”

 

З метою здійснення своєчасного виявлення, взяття на облік та проведення соціального інспектування та супроводу деструктивних сімей, безпритульних та схильних до бродяжництва дітей станом на 22.12.2010 року виявлено, взято на облік 69 дітей, які залишились без батьківського піклування, опинились в складних життєвих обставинах. Проводиться соціальний супровід 17 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, у яких виховується 34 дитини. Проведено 22 рейди, під час яких перевірено умови проживання 71 дитини з 62 сімей.

Загальна кількість сімей, обстежених за 2010 рік, - 234.

У навчальних закладах міста створено банк даних деструктивних сімей. Станом на 22.12.10 їх у місті - 94. Педагогічними працівниками проводяться перевірки цих сімей, умови виховання та утримання в них неповнолітніх.

Сумським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено обстеження 201 сім’ї з метою надання соціально-правових послуг.


Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Про роботу комісії з питань захисту прав дитини

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали служби у справах дітей

Загальна інформація

Органом опіки і піклування є виконавчий комітет Сумської міської ради.

При органі опіки та піклування створено Комісію з питань захисту прав дитини, яка має дорадчі функції. [Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.02.10 № 87]

Усі рішення Комісії з питань захисту прав дитини затверджуються рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

Орган опіки та піклування здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та у своїй роботі керується:

 • Конвенцією ООН про права дитини;
 • Конституцією України;
 • Цивільним кодексом України;
 • Сімейним кодексом України;
 • Житловим кодексом України;
 • Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Законом України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей»;
 • Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
 • Законом України «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування»;
 • Законом України «Про соціальні послуги»;
 • Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
 • Законом України «Про освіту»;
 • актами Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • іншими нормативно-правовими актами.

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012


Пошук по сайту


Панель користувача

Логін:
Пароль:
Нагадати    Реєстрація
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав