Інформація про стан роботи зі зверненнями та особистого прийому громадян у Сумському міському управлінні юстиції протягом 12 місяців 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

На виконання вимог Закону України "Про звернення громадян», Указу Президента України №109 від 07.02.2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління Сумським міським управлінням юстиції здійснювалась відповідна робота по реалізації вищезазначених нормативно - правових актів по роботі зі зверненнями громадян.


Докладнiше...


Дата публікації: 26-01-2015

Реєстраційна служба Сумського міського управління юстиції інформує

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Звертаємо увагу керівників громадських формувань: громадських організацій, структурних утворень політичних партії, творчих спілок, організацій профспілок, організацій роботодавців, територіальних громад, що у разі реєстрації/легалізації, а також зміни відомостей до установчих документів та до керівних органів, зміни місцезнаходження керівного органу, з питань легалізації/реєстрації та припинення діяльності необхідно надавати заяви, відомості про керівні органи, відповідні документи до реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції за адресою: 40000. м.Суми, вул. Воскресенська,буд.13/7, Центр надання адміністративних послуг за адресою: 40000, м. Суми, вул.Горького,21, тел.: 661-918


Докладнiше...


Дата публікації: 5-12-2014

Порядок проведення державної реєстрації на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у комунальній та державній власності з видачею свідоцтва

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

17 жовтня 2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 686 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Нормами пункту 51 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого зазначеною постановою (далі-Порядок),визначено,що для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та про право власності на який не зареєстровано до 01 січня 2013 року, за відсутності документа,що підтверджує виникнення права державної або комунальної власності на такий об’єкт, заявник подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.


Докладнiше...


Дата публікації: 1-12-2014

Державна реєстрація шлюбу

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Шлюбні відносини між чоловіком та дружиною виникли ще на ранніх етапах розвитку людської цивілізації, оскільки шлюб мав завжди історичний характер.

Жодна людина не може відчувати себе повноцінним членом суспільства без родини, без сімейного вогнища, так як значна частина людських потреб задовольняється саме в сім’ї. В абсолютній більшості випадків одружуються ті, хто любить один одного і прагне жити разом, ті хто змучився від самотності і в шлюбі хоче знайти розраду.


Докладнiше...


Дата публікації: 27-11-2014

Правовий статус іноземців в Україні

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Правовий статус іноземців в Україні регламентується Конституцією України, законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 року (зі змінами), «Про біженців» від 21 червня 2001 року (зі змінами), «Про громадянство України» (зі зімнами), Загальною Декларацією з основних прав і свобод людини-громадянина 1948 року, іншими міжнародними договорами та нормативно-правовими актами України.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами. Наприклад закони України: «Про вибори», «Про державну службу», «Про службу в збройних силах України», «Про політичні партії» та багато інших, які обмежують іноземців та осіб без громадянства у питаннях виборчої системи, служби в міліції, в збройних силах України, перебування на державній службі і т.д.


Докладнiше...


Дата публікації: 27-11-2014

Оголошення про подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу яка міститься в ЄДР

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку (форма №6) про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Також повідомляємо про зміни в законах та підзаконних актах, що відбулись протягом поточного року а саме:

30.10.2014 року набрав законної сили Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».


Докладнiше...


Дата публікації: 27-11-2014

Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах. Вона обирається загальними зборами або конференцією трудового колективу підприємства з числом працюючих не менше 15 чоловік.

У загальному порядку, починаючи з КТС, розглядається більшість спорів, що виникають з трудових правовідносин, незалежно від того, чи є працівник штатним або нештатним, тимчасовим, сумісником, членом профспілки.

КТС створюються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях і розглядають трудові спори працівників, які працюють на цих підприємствах, в установах і організаціях.


Докладнiше...


Дата публікації: 20-11-2014

Реєстраційна служба Сумського міського управління юстиції інформує

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Питання: Яка процедура надання реєстраційної картки форми № 6 про підтвердження відомостей про юридичну особу – громадську організацію, яка була зареєстрована за місцезнаходженням у місті Луганськ Луганської області ?

Кіріллова Т.Ю., Голова Громадської організації «Громадська ініціатива Луганщини»


Докладнiше...


Дата публікації: 21-10-2014

У місті пройшов Сумський обласний тиждень права

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Сумське міське управління юстиції повідомляє, що на виконання Указу Президента України № 992 від 18 жовтня 2001 року «Про національну програму правової освіти населення», розпорядження голови Сумської обласної адміністрації № 332 від 10.05.2011»Про програму правової освіти населення Сумської області на 2011-2015 роки», наказу Головного управління юстиції у Сумській області № 519/06 від 18.09.2014 «Про затвердження Плану заходів з проведення Сумського обласного Тижня права», на виконання плану роботи обласної та міської МКМР з правової освіти населення на 2014 рік; з 06 по 11 жовтня 2014 року в місті проведено Сумський обласний Тиждень права на тему: «Закон та право для всіх єдині».


Докладнiше...


Дата публікації: 15-10-2014

Інформація про стан роботи зі зверненнями та особистого прийому громадян

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Інформація про стан роботи зі зверненнями та особистого прийому громадян у Сумському міському управлінні юстиції протягом 9 місяців 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року

На виконання вимог Закону України "Про звернення громадян”, Указу Президента України №109 від 07.02.2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління Сумським міським управлінням юстиції здійснювалась відповідна робота по реалізації вищезазначених нормативно - правових актів по роботі зі зверненнями громадян.


Докладнiше...


Дата публікації: 8-10-2014


Пошук по сайту


Панель користувача

Логін:
Пароль:
Нагадати    Реєстрація
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав