Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

До відома жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

 

Постановою Кабінету Міністрів від 28 лютого 2011 року №268 затверджено Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня."

Сума винагороди обчислюється відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007 р. N 1254 "Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" жінкам, яким почесне звання присвоєно:

 1. починаючи з 2011 року, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання (сума до виплати 9410грн.);
 2. у 2010 році, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня 2010 року (сума до виплати 8690грн.);
 3. у 2008-2009 роках, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діяв у грудні 2008 року (сума до виплати 6690 грн.);
 4. у 2004-2007 роках, - відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. N 567 "Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" ( сума до виплати 6330 грн.).

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Компенсаційні виплати на поховання ветеранів війни в Афганістані

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Компенсаційні виплати на поховання ветеранів війни в Афганістані

 

У 2009 році управління праці та соціального захисту населення проводить виплату компенсації витрат на поховання померлого ветерана війни в Афганістані особі, яка здійснила поховання.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.09 № 98 компенсація на проведення поховання виплачується, якщо останнім місцем проживання померлого є місто Суми.


Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Державні соціальні допомоги з урахуванням доходів сім’ї

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Державні соціальні допомоги з урахуванням доходів сім’ї

 

З метою соціального захисту найбільш незахищених верств населення впроваджено декілька видів соціальної допомоги, розміри яких залежать від рівня доходів сімей громадян, що дає можливість отримувати допомогу у розмірі, що перевищує мінімальний, а саме:

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що призначається:

 • для непрацюючих осіб та осіб - суб'єктів підприємницької діяльності – з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • для працюючих осіб - з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення;
 • усиновителям та опікунам - не раніше ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Пільги Почесним донорам

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Пільги Почесним донорам

 

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 22 квітня 2009 року № 2578-МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2009 рік", починаючи з 1 квітня 2009 року Почесним донорам України – мешканцям міста Суми надається 25 відсоткова знижка по оплаті за житлово-комунальні послуги, без урахування членів сім’ї.

На черговій сесії Сумської міської ради, яка відбулась 25 травня 2011 року прийнято рішення про надання Почесним донорам України – мешканцям міста Суми пільги на оплату проїзду в міському електротранспорті.

Пільги надаються підприємствами, з якими виконавчий комітет уклав договори на перевезення пасажирів, на підставі місячних проїзних квитків, що видаються транспортними підприємствами до 30 числа місяця, що передує місяцю надання пільги, згідно зі списками пільговиків, затвердженими рішенням виконкому на відповідний рік.

Проїзний квиток, розрахований на 60 поїздок на місяць, виготовляється за власні кошти транспортного підприємства, видається ним під особистий підпис пільговика та є дійсним за умови пред’явлення посвідчення, яке підтверджує право на пільгу.


Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Пільги за фактичним місцем проживання

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Пільги за фактичним місцем проживання

 

Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», визначено право громадян на отримання пільг за фактичним місцем проживання. Для визначення даного права при виконавчому комітеті Сумської міської ради створено комісію по розгляду заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика.

Рішення щодо включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр) інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика, приймається вищезазначеною комісією.

 


Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Пільги за рахунок коштів міського бюджету

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Відповідно до Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним особам, фізичним особам – підприємцям і фізичним особам міста Суми, затвердженого рішенням міської ради від 23.06.10 № 3954-МР, особи, які відносяться до соціально-малозахищених категорій населення і зацікавленні в отриманні пільг по оплаті житлово-комунальних послуг на наступний бюджетний період (2011 рік), подають відповідні документи на ім’я міського голови не пізніше 30 вересня поточного року.

Пільги надаються у межах норм споживання, якщо інше не визначено рішенням міської ради, а саме:

 • на оплату за користування житлом і її складових та користування тепловою енергією і природним газом для опалення житла – 21 м² на одну особу (у разі надання пільг і на сім’ю пільговика – додатково 10,5 м²);
 • споживання електроенергії – 75 кВт год. на сім’ю з однієї – двох осіб на місяць і додатково 15 кВт на кожного члена сім’ї, але не більше як 150 кВт на місяць.

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Роз’яснення щодо проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир, що перебувають у власності осіб, які мають право на таку пільгу

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Роз’яснення щодо проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир, що перебувають у власності осіб, які мають право на таку пільгу

 

Відповідно до вимог передбачених законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 деякі категорії громадян мають право на проведення безоплатного капітального ремонту:

 • власних житлових будинків і квартир – інваліди війни та прирівняні до них особи;
 • житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності, або компенсацію пов’язаних з цим витрат у разі його проведення власними силами – особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Про порядок надання грошової допомоги на проведення поховання деяких категорій осіб

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Відповідно до Положення про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.04.07 № 177 „Про порядок надання грошової допомоги на проведення поховання деяких категорій осіб” визначено механізм надання допомоги на поховання померлого:

 • аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу I-IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;
 • дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” або Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;
 • особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;
 • особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „ Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Інформація про стан нарахування та фінансування усіх видів соціальної допомоги

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Інформація про стан нарахування та фінансування усіх видів соціальної допомоги

 

З початку року нараховано усіх видів соціальної допомоги на загальну суму 33 548,2 тис. грн.

за наступними видами, а саме:

 • допомога сім’ям з дітьми;
 • тимчасова допомога дітям;
 • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
 • державна соціальна допомога інвалідам з дитинства;
 • державна соціальна допомога дітям сиротам;

Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012

Про припинення виплати грошової допомоги

Городянину » Інформаційні матеріали » Інформаційні матеріали з питань соцзахисту » Основні види соціальної допомоги

Шановні одержувачі усіх видів соціальної допомоги!

 

З 31 березня ПАТ «Родовід-банк» припинив виплати за зобов’язаннями перед фізичними особами за банківськими вкладами та поточними рахунками, у тому числі рахунками, відкритими для виплати пенсій та грошової допомоги.

З метою недопущення порушення прав одержувачів грошової допомоги управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради припинило з 31 березня 2011 року перерахування коштів на рахунки ПАТ «Родовід-банк» для виплати грошової допомоги.

Для своєчасного одержання коштів усіх видів соціальної допомоги одержувачам державних соціальних допомог, яким перераховувались кошти на рахунки в ПАТ «Родовід-банку», в найкоротший термін необхідно надати до Громадської приймальні управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради рахунки інших установ уповноважених банків або відділення Укрпошти.

 


Докладнiше...


Дата публікації: 6-02-2012


Пошук по сайту


Панель користувача

Логін:
Пароль:
Нагадати    Реєстрація
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав