Розірвання шлюбу: порядок та правильність оформлення

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Звертаючись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з питань реєстрації розірвання шлюбу, люди часто говорять: «В мене є на руках рішення суду про розірвання шлюбу, і необхідно тільки поставити штамп в паспорті...». Але вони не розуміють, що реєстрація розірвання шлюбу – це не просто «штамп в паспорті», а оформлення цілого ряду юридично важливих документів: складання актових записів, друкування свідоцтва, необхідна перевірка і, як кінцевий момент – ставиться штамп в паспорті та свідоцтві про шлюб.


Докладнiше...


Дата публікації: 25-08-2015

Строки подачі відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Відповідно до Закону України № 475-VIII від 21 травня 2015 року «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» 25 вересня 2015 року закінчується термін подачі юридичними особами, відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому часлі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціаронго власника (контролера).


Докладнiше...


Дата публікації: 19-08-2015

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі:

  • прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;
  • смерті фізичної особи - підприємця;
  • постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;
  • постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;
  • постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Докладнiше...


Дата публікації: 19-08-2015

Реєстрація обтяжень

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» - обтяження це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів.

З цього питання слід зазначити, що до недавнього часу поняття «обтяження» і «обмеження» використовувалися в різних нормативних актах по-різному, хоча, фактично, позначали одне й те саме правове явище. Після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» від 11.02.2010 № 1878-VI два поняття об'єдналися в одне — «обтяження».


Докладнiше...


Дата публікації: 12-08-2015

Спадкове право: поняття, зміст, особливості та практика застосування

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Інститут спадкування в системі цивільного права будь-якої правової системи, в тому числі правової системи України, тісно пов'язаний з усіма іншими видами майнових прав. Після смерті певної особи найчастіше залишається майно, основу якого становлять право власності та інші речові права. Вони є об'єктом переходу за спадщиною після смерті їх власника. Питання про те, що залишається після смерті померлого власника, кому воно має перейти, в якому порядку й обсязі, з найдавніших часів до наших днів залишається в центрі уваги суспільства і держави.


Докладнiше...


Дата публікації: 12-08-2015

Внесення відомостей про бенефіціарних власників

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

При зміні кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власників істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власників істотної участі її засновника, якщо засновник - юридична особа, подаються документи, передбачені ст. 19.


Докладнiше...


Дата публікації: 29-07-2015

Внесення змін до форм реєстраційних карток

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Міністерством юстиції України прийнято наказ від 17 червня 2015 ро № 992/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України Е 14 жовтня 2011 року № 3178/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції У краї; 18 червня 2015 року за № 725/27170, який набирає чинності з дня, наступно за днем його офіційного опублікування (тобто 11 липня 2015 року).

Цим наказом викладено в новій редакції форми реєстраційних карток 1, 4, 8, 16, відповідно до яких надається можливість:

  • подавати відомості про відсутність у юридичної особи кінцево бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарно власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) юридична особа (форми 1, 2, 4 та 16)’,
  • друкувати реєстраційну картку форми 4 на одному або на двох бок аркуша (форма 4);
  • подавати відомості про належність не закритих відокремлених підрозділ юридичних осіб, що припиняються в результаті злиття, приєднання, поділу перетворення, до юридичних осіб - правонаступників (форма 8).

Докладнiше...


Дата публікації: 29-07-2015

Інформація про стан роботи зі зверненнями та особистого прийому громадян у Сумському міському управлінні юстиції протягом І півріччя 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

На виконання вимог Закону України "Про звернення громадян”, Указу Президента України №109 від 07.02.2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління Сумським міським управлінням юстиції здійснювалась відповідна робота по реалізації вищезазначених нормативно - правових актів по роботі зі зверненнями громадян.

За наслідками вжитих заходів протягом І півріччя 2015 року проаналізований стан цієї роботи у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року.


Докладнiше...


Дата публікації: 15-07-2015

Особливості реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

25 березня 2015 року набрав чинності Закон України від 05 березня 2015 року № 247-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення» (далі – Закон № 247-VIII).

Так, Законом № 247-VIII уповноважено нотаріусів здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно у порядку та випадках, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).


Докладнiше...


Дата публікації: 9-07-2015

Державна реєстрація реконструйованого об'єкта нерухомого майна

Городянину » Інформаційні матеріали » Міське управління юстиції

Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на новозбудоване або реконструйоване нерухоме майно заявник подає органу державної реєстрації за місцем розташування об’єкта нерухомого майна наступні документи (основний пакет документів): заява встановленої форми; копія документа, що посвідчує особу заявника (з пред’явленням оригіналу документа); у разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає органові державної реєстрації прав копію реєстраційного номеру облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків; документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; документ про сплату адміністративного збору; документи, що підтверджують набуття у власність особою закріпленого за нею об’єкта будівництва документ, що містить технічну характеристику такого об'єкта нерухомого майна і формується за результатами проведення його технічної інвентаризації; документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку та завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії (крім випадків реконструкції квартири, житлового або нежитлового приміщення); документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси; у разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає органові державної реєстрації прав копію документа, що підтверджує її повноваження (довіреність); у разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи; у разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, така особа також подає органові державної реєстрації прав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців щодо особи, яку вона представляє; у разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, що є компанією з управління активами інституційних інвесторів, така особа також подає органові державної реєстрації прав регламент корпоративного інвестиційного фонду або регламент пайового інвестиційного фонду та свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру інститутів спільного інвестування;у разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, що є управителем фонду операцій з нерухомістю така особа також подає органові державної реєстрації прав затверджені правила фонду з нерухомістю; якщо нерухоме майно перебуває в іпотеці або податковій заставі, заявник також подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує факт надання згоди іпотекодержателем або органом державної податкової служби на відчуження або інше визначення юридичної долі нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.


Докладнiше...


Дата публікації: 9-07-2015


Пошук по сайту


Панель користувача

Логін:
Пароль:
Нагадати    Реєстрація
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав